Cevaplэ Sorular 1-20

Cevaplэ Sorular 1-20 « Temel Finans Matematiрi

1. % 45 basit faiz oranэ ile deрerlendirilen 7.000.000.000 TL, 70 gьn sonra kaз lira olur?

a) 7.604.109.589
b) 604.109.589
c) 7.164.250.000
d) 164.250.000
e) 7.220.500.000


2. 3 ay boyunca %30 aylэk faizle deрerlendirilen 1.000.000.000 TL'nin dцnem sonu deрeri nedir?

a) 1.073.972.602
b) 2.197.000.000
c) 2.465.753.424
d) 1.821.917.808
e) 1.216.666.666


3. 62.500 TL. birim fiyatla alman bir menkul kэymet 71.500 TL birim fiyatla satэlэrsa dцnemsel getiri nedir?

a) 969
b) %90
c) %15
d) %14.4
e) 96144


4. 3 yэl sonra 350.000.000 TL elde etmek iзin %50 faiz oranэ ile bankaya
bugьn ne kadar para yatэrэlmalэdэr?

a) 102.500.300
b) 103.703.703
c) 103.800.000
d) 104.000.000
e) 104.200.000


5. 168 gьn vadeli nominal %94 faizli hazine bonosunun efektif getiriюi nedir?

a) %117.5
b) %109.4
c) %120
d) %115.2
e) %94


6. 24 gьnlьk kэrэk vadeli mevduatэn yэllэk basit faizi %92 ise yэllэk bileюik faizi kaзtэr?

a) %144.30
b) %123.87
c) % 92
d) % 116.24
e) %120


7. 6 ay vadeli hazine bonosunun yэllэk %120 getiri saрlamasэ bekleniyorsa satэn alma gьnьndeki fiyatэ ne olmalэdэr?

a) 100.000
b) 67.758
c) 68.200
d) 62.822
e) 92.000


8. Basit faiz oranэ %60 olan 90 gьn vadeli hazine bonosunun bileюik faiz oranэ aюaрэdakilerden hangisidir?

a) 82.12
b) 47.03
c) 49.83
d) 74.99
e) 77.22


9. 35 gьn vadeli mevduat faizi %52.60 ise, aynэ sьrede mevduatla aynэ getiriyi saрlayacak ortalama O/N repo faiz oranэ aюaрэdakilerden hangisi olmalэdэr?

a) 5.48
b) 54.80
c) 67.05
d) 65.61
e) 42.27


10. Bir yatэrэm aracэnэn O/N getiriюi %62 ise yэllэk bileюik getiriюi aюaрэdakilerden hangisidir?

a) 85.79
b) 48.27
c) 62
d) 74.69
e) 55.82


11. Vadesine 40 gьn kala %68 basit faiz oranэ ile alэnan hazine bonosunun birim alэю fiyatэ aюaрэdakilerden hangisidir?

a) 930.64
b) 934.00
c) 861.20
d) 865.10
e) 930.00


12. %90 faiz oranэ ile 160 gьn vadeli olarak alэnan hazine bonosunun O/N getiriюi aюaрэdakilerden hangisidir?

a) 113.53
b) 78.27
c) 79.00
d) 75.93
e) 89.99


13. Basit faiz oranэ %60 olan 90 gьn vadeli yatэrэm aracэnэn O/N getiriюi nedir?

a) %79.44
b) %75.23
c) %77.00
d) %65.08
e) %75.03


14. Bir yatэrэm aracэnэn O/N getiriюi %73 ise yэllэk bileюik faizi nedir?

a)%127
b)%117
c) %97
d) %73
e) %107


15. 3.362.000.000 TL 73 gьn sonra faizi ile birlikte 3.568.000.000 TL olursa faiz oranэ nedir?

a) %45.85
b) %45.85
c) %23.62
d) %47.56
e) %30.64


16. 8 ay vadeli hazine bonosunun yэllэk %69 faizle birim fiyatэ nedir?

a) 68.790
b) 66.468
c) 68.900
d) 68.654
e) 67.685


17. Yэllэk %44 faiz цdeyen bankaya 3 aylэk mevduat hesabэna 112.000 TL 4 yэl iзin yatэrэlsa dцnem sonu para ne olur?

a) 594.820
b) 566.888
c) 566.458
d) 595.300
e) 526.659


18. 70 gьn vadeli hazine bonosu %48 yэllэk geliri oranэ iюe satэn alэnэp 50 gьn sonra 70%'den satэlэyor ise getiri oranэ nedir?

a) %5.17
b) %6.18
c) %4.25
d) %5.75
e) %5.85


19. 2.100.000.000 TL'nin 63 gьnde 2.700.000.000. TL olmasэ iзin banka tarafэndan uygulanan nominal faiz oranэ nedir?

a) %120
b) %145
c) %161
d) %163
e) %158


20. 34 gьn vadeli mevduat faizi net %62'dur. 34 gьnde mevduatla aynэ getiriyi saрlayacak ortalama O/N repo faizi nedir?

a) %61.02
b) %65.02
c) %62.00
d) %68.44
e) %70.05CEVAPLAR

1 A
2 B
3 D
4 B
5 C
6 A
7 D
8 D
9 C
10 B
11 A
12 A
13 E
14 E
15 E
16 A
17 A
18 A
19 C
20 A