Açıklamalı 21 Soru

Açıklamalı 21 Soru « Temel Finans Matematiği

SORU 1: l yıllık dönemde %70 getiri sağlayan bir menkul kıymetin, ilgili dönemde %25 enflasyon gerçekleşmesi halinde reel getiri oranı % kaç olur?

A) 25
B) 30
C) 36
D) 45
E) 70

ÇÖZÜM:

RGO = [(1 + %70) / (1 + %25)] - 1 = %36

Doğru Cevap C'dir.SORU 2: A şahsı %60 kupon faiz oranlı bir tahvil satın almıştır, 1 yılda %28 reel geliri sağlandığına göre ilgili yılda gerçekleşen enflasyon oranı % kaçtır?

A) 20
B) 25
C) 28
D) 44,44
E) 60

ÇÖZÜM:

RGO = [(Nominal Getiri Oranı - Enflasyon Oranı) / (1 + Enflasyon Oranı)]

%28 = (%60-x) / (1+x)
(l + x)%28 = %60-x
0,28 + 0,28x = 0,60-x
1,28x = 0,32
x = 0,25

Doğru Cevap B'dir.SORU 3: 2 yıl vadeli olarak ihraç edilmiş 6 ayda bir faiz ödemeli, yıllık %50 faiz oranlı, 100 000 000 TL nominal değerli bir tahvilin bir kupon faiz ödemesi kaç TL'dir?

A) 23 750 000
B) 25 000 000
C) 47 500 000
D) 95 000 000
E) 100 000 000

ÇÖZÜM: Tahvillerde faiz hesaplamaları ve anapara geri ödemeleri tahvilin nominal değeri üzerinden hesaplanır. Yıllık nominal faiz oram %50 ise, 6 ayda bir faiz ödemeli tahvilin, 6 aylık faiz oranı %50/2 = %25 olur. Buna göre l kupon faiz ödemesi = 100 000 000 x %25 = 25 000 000 TL'dir.
Doğru Cevap B'dir.SORU 4: A şahsının ABC AŞ'ye ait 100 lot hisse senedi vardır. ABC AŞ. hisse senetlerinin nominal değeri 1000 TL olup, piyasa değeri 3000 TL'dir. ABC AŞ %50 nakit temettü dağıtma kararı aldığına göre A şahsının alacağı nakit temettü tutarı kaç TL'dir.

A) 50 000
B) 150 000
C) 300 000
D) 50 000 000
E) 150.000.000

ÇÖZÜM: Temettü ödemeleri nominal değer üzerinden hesaplanır.

A şahsının elindeki hisse senetlerinin nominal değeri = 100 000 x 1000 = 100000000TL

A şahsının alacağı temettü tutarı = 100 000 000 x %50 = 50 000 000 TL

Doğru Cevap D'dir.SORU 5: A AŞ bu dönem 3000 TL temettü ödemesi yapmıştır. Temettü ödemelerinde her yıl % 10 artış beklenmekte olup, ortakların yatırımlarından bekledikleri getiri oranı % 50 olduğuna göre hisse senedinin bugünkü değeri kaç TL'dir?

A) 6000
B) 6600
C) 7500
D) 8250
E) 9000

ÇÖZÜM:

=[3000(1+%10)] / (%50-%10)
= 8250 TL.

Doğru Cevap D'dir.SORU 6: B AŞ gelecek yıl 4000 TL temettü ödemesi yapacaktır. Temettü ödemelerinde her yıl %10 artış beklenmekte olup, ortakların yatırımlarından bekledikleri getiri oranı %50 olduğuna göre hisse senedinin bugünkü değeri kaç TL'dir?

A) 8000
B) 8800
C) 9500
D) 10000
E) 11000

ÇÖZÜM 23:

4000 / (%50-%10) = 10,000 TL.

Doğru Cevap D'dir.SORU 7: A firmasının hisse senetlerinin cari değeri 10000 TL olup, bu yıl ödenen temettü tutarı 5000 TL'dir. Ortakların yatırımlarından bekledikleri getiri oranı %65 olduğuna göre temettülerdeki artış oranı % kaçtır?

A) 5
B) 10
C) 15
D) 20
E) 25

ÇÖZÜM:

10000= [5000(1+g)] / (%65-g)
10 000 (%65 - g) = 5000 (1 + g)
6500 - 10000g = 5000 + 5000g
15000g = 1500
g = %10

Doğru Cevap B'dir.SORU 8: A firması hisse başına sürekli olarak 6000 TL temettü ödemektedir. Ortakların hisse senetlerinden bekledikleri getiri oranı %50 olduğuna göre hisse senedinin fiyatı kaç TL'dir?

A) 3000
B) 6000
C) 9000
D) 12000
E) 15000

ÇÖZÜM:

6000/0,50=12,000 TL.

Doğru Cevap D'dir.SORU 9: A firması imtiyazlı hisse senetlerine her yıl 4000 TL temettü ödemesi yapmaktadır. Firmanın imtiyazlı hisse senetlerinin cari değeri 5000 TL ise ortakların imtiyazlı hisse senedi yatırımlarından bekledikleri getiri oram % kaçtır?

A) 50
B) 60
C) 75
D) 80
E) 125

ÇÖZÜM:

4000/5000 = %80

Doğru Cevap D'dir.SORU 10: Bir firmanın özsermaye toplamının hisse senedi sayısına bölünmesi ile elde edilen değere ne ad verilir?

A) Piyasa Değeri
B) Defter Değeri
C) Net Aktif Değeri
D) Nominal Değer
E) Tasfiye Değeri

ÇÖZÜM:

Defter Değeri = Özsermaye Toplamı / Hisse Senedi Sayısı

Doğru Cevap B'dir.SORU 11: Hisse senedinin üzerinde yazılı değere ne ad verilir?

A) Piyasa Değeri
B) Defter Değeri
C) Net Aktif Değeri
D) Nominal Değer
E) Tasfiye Değeri

ÇÖZÜM: Hisse senedinin üzerinde yazılan değere Nominal Değer veya itibari değer adı verilir. Genellikle 1000 TL'dir.

Doğru Cevap D'dir.SORU 12: A firmasının kaynak yapısı %40 özkaynak, %60 borçtur. Borçların faiz oranı %50, özkaynakların maliyeti %60'tır. İşletmenin vergi oranı %40 olduğuna göre A firmasının ağırlıklı ortalama kaynak maliyeti % kaçtır?

A) 36
B) 42
C) 48
D) 54
E) 56

ÇÖZÜM:

%60 . %40 + %50 . %60 (1-%40) = %42

Doğru Cevap B'dir.SORU 13: ABC firmasının 31.12.2002 tarihli "Fiyat / Kazanç Oranı 4", hisse başına kârı 2000 TL ise bu firmanın hisse senedinin 31.12.2002 tarihli piyasa fiyatı kaç TL'dir?

A) 500
B) 1000
C) 2000
D) 4000
E) 8000

ÇÖZÜM:

F/ K = Hisse Senedi Piyasa Fiyatı / Hisse Başına Kâr

4 = Hisse Senedi Fiyatı / 2000

Hisse Senedi Fiyatı = 8000 TL

Doğru Cevap E'dir.14. ve 15. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplandırınız:

A Firmasının 31.12.2002 tarihli hisse senedi kapanış fiyatı 6000 TL, aynı tarihli özsermayesi 100 Milyar TL'dir. Firmanın toplam 50 milyon adet hisse senedi bulunmaktadır.SORU 14: A hisse senedinin defter değeri kaç TL'dir?

A) 500
B) 1000
C) 2000
D) 4000
E) 8000

ÇÖZÜM:

100 Milyar TL. / 50 Milyon Adet = 2000 TL:

Doğru Cevap C'dır.SORU 15: A hisse senedinin Piyasa Değeri / Defter Değeri Oranı kaçtır?

A) l
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

ÇÖZÜM:

6000 / 2000 = 3

Doğru Cevap C'dir.SORU 16: Çeşitlendirme yoluyla azaltılan veya yokedilebilen riske ne ad verilir?

A) Sistematik Risk
B) Faiz Oram Riski
C) Sistematik Olmayan Risk
D) Politik Risk
E) Enflasyon Riski

ÇÖZÜM: Sistematik olmayan risk çeşitlendirme yoluyla yok edilebilir.
Doğru Cevap C'dir.SORU 17: Aşağıdakilerden hangisi firmadan kaynaklanan bir risk türüdür?

A) Döviz Kuru Riski
B) Finansal Risk
C) Enflasyon Riski
D) Faiz Oranı Riski
E) Politik Risk

ÇÖZÜM: Firmadan kaynaklanan riskler sistematik olmayan risktir. Yani bu riskler çeşitlendirme yoluyla yokedilebilir. Bu riskin unsurları şunlardır:

a) Endüstri riski
b) Finansal Risk
c) Yönetim Riski

Doğru Cevap B'dir.SORU 18: Borsada işlem gören hisse senetlerinin fiyatlarındaki değişmeleri ve temettü ödemelerini dikkate alarak hesaplanan endekslere ne ad verilir?

A) Performans endeksi
B) Getiri Endeksi
C) Fiyat Endeksi
D) Pazar Endeksi
E) DİBS Fiyat Endeksi

ÇÖZÜM: Hisse senedi piyasasında hem hisse senedindeki fiyat değişimlerinden kaynaklanan getiriyi, hem de temettü ödemelerinden kaynaklanan getirileri dikkate alan endekslere getiri endeksi adı verilir.
Doğru Cevap B'dir.SORU 19: Aşağıdakilerden hangisi İMKB hisse senedi endekslerinden biri değildir?

A) İMKB Ulusal - 100 Endeksi
B) İMKB Ulusal - 50 Endeksi
C) Gözaltı Pazarı Endeksi
D) İMKB Bölgesel, YŞP Endeksi
E) İMKB Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları Endeksi

ÇÖZÜM: Gözaltı Pazarı endeksi diye bir endeks yoktur.
Doğru Cevap C'dir.SORU 20: Aşağıdakilerden hangisi İMKB hisse senedi piyasasında yer alan sektör endekslerinden biri değildir?

A) Sınai
B) Hizmetler
C) Mali
D) Metal Ana
E) Teknoloji

ÇÖZÜM: Sektör endeksleri

a) İMKB Ulusal - Sınai
b) İMKB Ulusal - Hizmetler
c) İMKB Ulusal - Mali
d) İMKB Ulusal - Teknoloji

Metal Ana endeksi, İMKB Ulusal Sınai Sektör Endeksinin bir alt sektör endeksidir.
Doğru Cevap D'dir.SORU 21: Aşağıdakilerden hangisi İMKB Ulusal - Hizmetler Sektör endeksinin bir alt sektör endeksi değildir?

A) Elektrik
B) Ulaşım
C) Sigorta
D) Turizm
E) Ticaret

ÇÖZÜM: Sigorta alt sektör endeksi, İMKB Ulusal - Mali Sektör endeksinin bir alt sektör endeksidir.
Doğru Cevap C'dir.