Temel Finans Matematiği

Cevaplı Sorular 1-20 « Temel Finans Matematiği

1. % 45 basit faiz oranı ile değerlendirilen 7.000.000.000 TL, 70 gün sonra kaç lira olur? a) 7.604.109.589 b) 604.109.589 c) 7.164.250.000 d) 164.250.000 e) 7.220.500.000 2. 3 ay boyunca %30 aylık faizle değerlendirilen 1.000.000.000 TL'nin dönem sonu değeri nedir? a) 1.073.972.602 b) 2.197.000.000 c) 2.465.753.424 d) 1.821.917.808 e) 1.216.666.666 3. 62.500 TL. birim fiyatla alman bir menkul kıymet 71.500 TL birim fiyatla satılırsa dönemsel getiri nedir? a) 9... Devamı »»»

Cevaplı Sorular 21-40 « Temel Finans Matematiği

21. Aylık faiz oranı %3.8 ise yıllık basit faiz oranı nedir? a) 46.72 b) 44.83 c) 45.66 d) 40.01 e) 45.00 22. 28 günlük dönemsel faiz %4.7 ise yıllık basit faiz nedir? a) %62 b) %65 c) %66 d) %61 e) %63 23. Aylık olarak değerlendirilen mevduatın bileşik faizi %82.6 ise aylık faiz nedir? a) %62 b) %55 c) %54 d) %71 e) %61.7 24. 2 aylık dönemlerde değerlendirilen mevduatın 2 aylık bileşik faizi %78 ise yıllık ba... Devamı »»»

Cevaplı Sorular 41-60 « Temel Finans Matematiği

41. Fiyat kazanç oranının yorumlanmasında aşağıdakilerden hangisi önemlidir? a) F/K oranı yüksekse hisse fiyatı düşüktür b) F/K oranı hisse başına düşen temettü miktarının oranım gösterir c) F/K oranının değerlendirilmesinde benzer şirketler ve endüstri/sektör ortalaması önemlidir d) F/K oranı şirketin halka açıklık oranından etkilenir e) F/K oranının 10 ve üstünde olması istenir 42. Finansal tabloların analizinde kullanılan yöntemler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? a) Yüzde yöntemi analizi b) Bilanço analizi c) Trend analizi ... Devamı »»»

Cevaplı Sorular 61-80 « Temel Finans Matematiği

61. Aşağıdakilerden hangisi nakit akışının negatif etkileri arasındadır? a) Stok artışı b) Banka borcunun geri ödenmesi c) Ticari alacak azalışı d) Temettü ödenmesi e) Kredilerin ödenmesi 62. Aşağıdakilerden hangisi mali analiz teknikleri arasında değildir? a) Yatay analiz b) Rasyo analizi c) Dikey analiz d) Dönemsel analiz e) Oran analizi 63. Mali tablolarda bir yılın baz alınarak, o yıla ait tutarlar 100 alındıktan sonra izleyen yıllarda söz konusu bilanço ve gelir tablosu verilerinin baz yıla bağlı kalar... Devamı »»»

Cevaplı Sorular 81-100 « Temel Finans Matematiği

81. İşletme sermayesi ihtiyacının artmasında aşağıdaki durumlardan hangisi etkili değildir? a) Stok tutma süresinin kısalması b) Alacakların ortalama tahsil süresinin artması c) Stok tutma süresinin uzaması d) Borçlanma oranının düşmesi e) Alacak devir hızlarının azalması 82. Bir firmanın "nakit döngüsü" en iyi nasıl gösterilebilir? a) Alacak ortalama tahsil süresi + stok tutma süresi + ticari borç ödeme süresi b) Stok tutma süresi + ticari borç ödeme süresi - alacak ortalama tahsil süresi c) Alacak ortalama tahsil süresi + ticari borç ödeme süresi - stok tutma süresi d... Devamı »»»

Açıklamalı 21 Soru « Temel Finans Matematiği

SORU 1: l yıllık dönemde %70 getiri sağlayan bir menkul kıymetin, ilgili dönemde %25 enflasyon gerçekleşmesi halinde reel getiri oranı % kaç olur? A) 25 B) 30 C) 36 D) 45 E) 70 ÇÖZÜM: RGO = [(1 + %70) / (1 + %25)] - 1 = %36 Doğru Cevap C'dir. SORU 2: A şahsı %60 kupon faiz oranlı bir tahvil satın almıştır, 1 yılda %28 reel geliri sağlandığına göre ilgili yılda gerçekleşen enflasyon oranı % kaçtır? A) 20 B) 25 C) 28 D) 44,44 E) 60 ÇÖZÜM: RGO = [(Nominal Getiri Or... Devamı »»»