Cevaplı Sorular 81-100

Cevaplı Sorular 81-100 « Takas ve Operasyon

81. TBPP'mda teminat olarak gösterilen bir hisse senedinin toplam değerlenmiş teminatın içindeki payı aşağıdakilerden hangisidir?

a) %25
b) %15
c) %20
d) %10
e) %5


82. TBPP'mda aynı gün valörlü işlemler hangi saatler arasında gerçekleştirilir?

a) 9:30-12:00/13:00-15:30
b) 10:00-12:00/13:00-15:30
c) 9:30-12:00/13:00-16:00
d) 10:00-12:00/13:00-16:00
e) 9:00-12:00/13:00-14:00


83. TBPP'mda minimum işlem tutarı aşağıdakilerden hangisidir?

a) 5 milyar
b) l milyar
c) 10 milyar
d) 2 milyar
e) 500 milyon


84. TBPP'ında alış ve satış oranlarında eşitlik olması durumunda hangi öncelik esas alınır?

a) Kurumun vermiş olduğu emrin hacmi
b) Bir önceki teklifte en yüksek oranı veren kuruluş
c) Kuruma verilen toplam işlem limitinin büyüklüğü
d) Verilen emrin zaman önceliği
e) Kurumun temerrüte düşme derecesi


85. Saat 16:30'a kadar kapatılmayan gün içi menkul kıymet kredilerinin O/N krediye dönüşümünde aşağıdaki faiz oranlarından hangisi uygulanır?

a) İnterbank O/N oranı+25
b) Borsa para piyasası O/N+25
c) (İnterbank O/N oram+25) x 2
d) (Borsa para piyasası O/N + 25)x 2
e) Borsa para piyasası O/N


86. Aracı kuruluşlar teminat olarak devlet tahvili/hazine bonosu kullanmaları durumunda riskin ne kadarı kadar teminat vermek zorundadırlar?

a) %125
b) %250
c) %200
d) %150
e) %50


88. Menkul kıymet kredi sözleşmelerinde, hisse senedi ve hisse senedi dışında verilen teminat türleri için hangi durumlarda Takasbank tarafından aracı kurumlara, teminatını başlangıç teminat oranına tamamlaması için marjin cali yapılır?

a) Hisse senedi için marjin call oranı %17 ve hisse senedi dışında verilen teminat türleri için marjin cali oranı %25

b) Hisse senedi için marjin call oranı %25 ve hisse senedi dışında verilen teminat türleri için marjin cali oram %25

c) Hisse senedi için marjin call oram %25 ve hisse senedi dışında verilen teminat türleri için marjin cali oram % 17

d) Hisse senedi için marjin call oram %17 ve hisse senedi dışında verilen teminat türleri için marjin cali oranı % 17

e) Hisse senedi için marjin call oram %25 ve hisse senedi dışında verilen teminat türleri için marjin cali oranı % 15


89. İş Bankası A hisse senedinin %50 bedelli, %50 bedelsiz sermaye artırımı yaptığı ve aynı tarihte %78 oranında temettü dağıttığı varsayımı ile 2 lot hisse sendi bulunan yatırımcının sermaye artırımı sonrasında portföyünde kaç adet hisse senedi oluşur?

a) 4000
b) 3560
c) 356
d) 400
e) 378


90. İş Bankası C hisse senedinin %60 bedelli, %40 bedelsiz sermaye artırımı yaptığı ve aynı tarihte %12 oranında temettü dağıttığı varsayımı ile 2 lot hisse sendi bulunan yatırımcının sermaye artırımı sonrasında portföyünde kaç adet hisse senedi oluşur?

a) 4000
b) 5200
c) 3600
d) 2400
e) 4120


91. Rüçhan hakkı kupon pazarının son işlem günü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Rüçhan hakkı kullanma süresinin son günüdür
b) Rüçhan hakkı kullanma süresi sonundan önceki 5. işgünüdür
c) Rüçhan hakkı kullanma süresi sonundan Önceki 6. işgünüdür
d) Rüçhan hakkı kullanma süresi sonundan önceki 7. işgünüdür
e) Rüçhan hakkı kullanma süresi sonundan önceki 30. işgünüdür


92. Teslim karşılığı ödeme prensibinin en önemli Özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

a) Hisse senedi işlemlerinin takasında kısmi teslim karşılığı kısmi ödeme yapılmaktadır
b) Borsada gerçekleşen tüm işlemlerin takası tek merkezde yapılmaktadır
c) Temerrüte düşen üyelerin blokeleri borsa birincil piyasada satılmaktadır
d) Temerrüte düşen üyelerin blokeleri toptan satışlar pazarında satılmaktadır
e) Günlük bazda netleştirme yapılmaktadır


93. Menkul kıymet kredilerinde Takasbank aşağıdaki durumların hangisinde teminatların kapatılmasında çağrı yapabilir?

a) Teminatın hisse senedinden oluşması durumunda toplam teminatın toplam riskin %125'inin altına düşmesi durumunda

b) Teminatın hisse senedinden oluşması durumunda toplam teminatın toplam riskin %100'ünün altına düşmesi durumunda

c) Teminatın hisse senedinden oluşması durumunda toplam teminatın toplam riskin %150'sinin altına düşmesi durumunda

d) Teminatın hisse senedinden oluşması durumunda toplam teminatın toplam riskin %50'sinin altına düşmesi durumunda

e) Teminatın hisse senedinden oluşması durumunda toplam teminatın toplam riskin %25'inin altına düşmesi durumunda


94. Ödünç menkul kıymetler için ödünç veren kuruluşa ödenecek olan komisyon oram aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kredi kullanımından önceki günde oluşan son seans ağırlıklı ortalama fiyatı ile bulunan piyasa fiyatının , ödünce konu olduğu süre içinde her gün için onbinde l oranında komisyon ödenir

b) Kredi kullanımından önceki günde oluşan son seans ağırlıklı ortalama fiyatı ile bulunan piyasa fiyatının , ödünce konu olduğu süre içinde her gün için yüzbinde 5 oranında komisyon ödenir

c) Kredi kullanımından önceki günde oluşan son seans kapanış fiyatı ile bulunan piyasa fiyatının , ödünce konu olduğu süre içinde her gün için onbinde l oranında komisyon ödenir

d) Kredi kullanımından önceki,günde oluşan son seans ağırlıklı ortalama fiyat* ile bulunan piyasa fiyatının , ödünce konu olduğu süre içinde her gün. için onbinde 5 oranında komisyon ödenir

e) Kredi kullanımından önceki günde oluşan son seans kapanış fiyatı ile bulunan piyasa fiyatının , ödünce konu olduğu süre içinde her gün için onbinde 5 oranında komisyon ödenir


95. Takas ve ödeme sistemlerinde menkul ve nakdin eşanlı olarak transferi aşağıdaki sistemlerden hangisi ile gerçekleştirilir?

a) EFT
b) Şartlı virman
c) Serbest virman
d) TETS
e) Mahsup


96. Takasbank saklama kasalarının hangisinde menkul kıymet teslimi işlemleri yapılmaktadır?

a) Kıymet alma kasası
b) Kıymet verme kasası
c) Saklama kasası
d) İstinye kasası
e) Kıymet kasası


97. Yeni açılan hesaplara ilişkin kimlik bilgilerinin Takasbank'a iletilmesi için gerekli olan yasal sure kaç gündür?

a) 10
b) 2
c) 7
d) 30
e) 15


98. Saklama merkezine teslim edilecek olan menkul kıymetlerin aşağıdaki özelliklerden hangisini taşıması gerekmez?

a) Menkul kıymetin eksik olmaması
b) Menkul kıymetin zayii olması durumu
c) Menkul kıymetin sahte olmaması
d) Anapara Ödeme süresinin geçmemiş olması
e) Tedbir konulmamış olması


99. Takasbank'ın ortaklık yapısı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Yönetim kurulunun 5 üyesi A grubu pay sahibi ortaklar arasından seçilir

b)Yönetim kurulunun 4 üyesi B grubu pay sahibi ortaklar arasından seçilir

c) B grubu pay sahibi ortaklar arasından gösterilen adaylar arasından 2'si bankalar, 2'si aracı kurumlar, 1'i bunlardan en çok oy almış aday olmak üzere genel kurulda seçilir

d) A grubu pay sahibi ortaklar arasından gösterilen adaylar arasından 2'si bankalar, 2'si aracı kurumlar, 1'i bunlardan en çok oy almış aday olmak üzere genel kurulda seçilir

e) B ve B grubu pay sahibi ortaklar arasından gösterilen adaylar arasından 3'ü bankalar 2'si aracı kurumlar tarafından genel kurulda seçilir


100. Hisse senedi temettü kupon ödemelerinde Takasbank'a kupon teslim süresi kaç gündür?

a) T+l
b) T+2
c) 7 işgünü
d) 10 işgünü
e) 3 işgünüCEVAPLAR

81 B
82 B
83 A
84 D
85 C
86 A
87 D
88 C
89 D
90 D
91 B
92 A
93 A
94 D
95 C
96 A
97 D
98 B
99 D
100 A