Cevaplı Sorular 21-40

Cevaplı Sorular 21-40 « Takas ve Operasyon

21. Hisse senetlerinin bir aracı kuruluşun saklama havuz hesabından başka bir aracı kuruluşun saklama havuz hesabına aktarımı işlemi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Saklama işlemi
b) EFT işlemi
c) Virman işlemi
d) Takas işlemi
e) Transfer işlemi


22. Şartlı virman işleminin özelliği nedir?

a) Nakit ve kıymet transfer işlemleri farklı zamanlarda yapılır
b) Aracı kuruluşlar arasında eşanlı kıymet ve nakit transferi yapılır
c) Şartlı virman işleminde üç aşama vardır
d) Şartlı virman işlemin nakit yükümlülüğü karşılığında menkul kıymet kullanılabilir
e) Şartlı virman işleminde valör T+1 dir


23. Takas havuzuna aktarılan menkul kıymetlerin dağılımı yöntemleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Üye hesabına virman
b) Fiziki teslim
c) Müşteri alt hesabından aktarım
d) Müşteri havuz hesabından aktarım
e) Aracı kurumdan virman


24. Aracı kuruluşlar hisse senedi işlemlerinden doğan nakit yükümlülüklerini hangi yöntemlerle yerine getirebilirler?

a) Hisse senedi takas borcu hesabına üyeler arası virman yaparak
b) MB'na nakit yatırarak
c) Takasbank'a nakit yatırarak
d) Takasbank'a EFT göndererek
e) MB'na EFT göndererek


25. Aracı kuruluşlar, İMKB hisse senedi piyasası işlemlerinden kaynaklanan yükümlülüklerini hangi süreçte yerine getiremezlerse temerrüte düşmüş sayılırlar?

a) T+1 saat 16:00
b) T+2 saat 16:00
c) T+1 saat 10:00
d) T+2 saat 10:00
e) T+2 saat 12:00


26. Temerrüt cezası hesaplanmasında aşağıdaki faiz oranlarından hangisi baz alınmaktadır?

a) Bankalararası para piyasası O/N vadeli ağırlıklı ortalama faiz oranı
b) 3 ay vadeli hazine bonosu faiz oranı
c) O/N repo faiz oranı
d) l aylık mevduat faizi oranı
e) Bankalararası para piyasası 7 gün vadeli ağırlıklı ortalama faiz oranı


27. Temerrüt cezasının vaktinde ödenmemesi durumunda yaptırım nedir?

a) Ceza faizi uygulanır
b) Aracı kurumun takas merkezinde bulunan serbest cari hesabından resen tahsil edilir
c) Aracı kuruma uyarı cezası verilir
d) Aracı kurumun saklamadaki menkul kıymetleri nakde çevrilerek tahsil edilir
e) Aracı kurumun işlem yetkisi iptal edilir


28. İMKB tahvil ve bono piyasası repo-ters repo pazarında yapılan işlemlerin takas süresi aşağıdakilerden hangisidir?

a) T+l
b) T+2
c) T+0
d) T+3
e) Bu piyasada yapılan işlemlerde takas yoktur


29. Takas işlemlerinde nakit borçlarının ödenmesi hangi yöntemle yapılamaz?

a) EFT yolu ile ödeme
b) Nakden ödeme
c) Resen ödeme
d) Alacakların mahsubu
e) Hesaptan virman


30. Takasbank borsa para piyasasında aşağıdaki kurumlardan hangisi işlem yapmaz?

a) TCMB
b) Ticari bankalar
c) Yatırım bankaları
d) Aracı kurumlar
e) SPK


31. Takasbank para piyasasında teminat olarak kabul edilen değerler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Hazine bonosu
b) Yatırım fonu katılma belgesi
c) Nakit
d) Yatırım ortaklığı hisse senedi
e) Teminat mektubu


32. Takasbank borsa para piyasasında toplam teminat sınırının oranı maksimum ne olmalıdır?

a) %100
b) %50
c) %115
d) %125
e) %25


33. Takasbank borsa para piyasasında işlem saatleri aşağıdakilerden hangisidir?

a) 10:00/12:00
b) 10:00/12:00-13:00/15:30
c) 13:00/15:30
d) 10:00/14:00
e) 10:00/13:00-14:00/16:00


34. Takasbank borsa para piyasası ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

a) Emirler bölünemez
b) Aynı oranlı emirlerde miktar önceliği vardır
c) Emirlerin gerçekleşmesi alışta en yüksek emire öncelik vererek gerçekleşir
d) Aynı aracı kuruluş'un alış ve satış emirleri birbirleri ile eşlenir
e) İşlemler sadece O/N vadeli olarak yapılır


35. Takasbank borsa para piyasasında temerrüt faiz oranı nasıl hesaplanır?

a) O/N faiz oram +5 puan
b) O/N faiz oram +10 puan
c) O/N faiz oram +5 puan'ın %40'ı
d) O/N faiz oranı +5 puan'ın %30'u
e) O/N faiz oranı +5 puan'ın 3 katı


36. Takasbank borsa para piyasasında özel işlem vergisi taraflardan hangi taraftan alınır?

a) Satıcı üyeden
b) Alıcı üyeden
c) Takasbank borsa para piyasasından
d) Müşteriden
e) İMKB'den

37. Takasbank borsa para piyasasında aşağıdaki vergilerden hangisi yer almaz?

a) Kaynak kullanımı destekleme fonu
b) BSMV
c) Özel işlem vergisi
d) Stopaj
e) Fon payı


38. Takasbank'da kredi kullanabilmenin koşulu nedir?

a) Aracı kurumun özsermaye yeterliliği
b) Takasbank tarafından limit tahsis edilmiş olması
c) Aracı kurumun işlem hacmi
d) Teminat yatırılması
e) Taahhütname yapılmış olması


39. İMKB, kredili işlemlere yetkisi olan aracı kurumlan hangi orana kadar kredilendirebilir?

a) Aracı kurumların özkaynaklarına göre belirlenir
b) İMKB aracı kurumlara kredi veremez
c) Sabit oran yoktur
d) %25
e) %50


40. Kredili işlemler ve açığa satışa konu olabilecek hisse senetleri aşağıdakilerden hangisidir?

a) İMKB-100 endeksinde yer alan hisse senetleri
b) İMKB-30 endeksinde yer alan hisse senetleri
c) İMKB-50 endeksinde yer alan hisse senetleri
d) Birincil piyasada işlem gören tüm hisse senetleri
e) Herhangi bir sınırlama yokturCEVAPLAR

21 C
22 B
23 D
24 A
25 B
26 A
27 B
28 C
29 C
30 E
31 D
32 D
33 B
34 C
35 D
36 A
37 A
38 B
39 B
40 A