Takas ve Operasyon

Cevaplı Sorular 1-20 « Takas ve Operasyon

1. Menkul kıymetlerin borsa işlemlerinden kaynaklanan taahhütlerinin yerine getirilme yöntem ve kuralları aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir? a) İMKB Yönetmeliği b) Aracılık faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği c) İMKB Takas ve Saklama Merkezleri Yönetmeliği d) SPK Tebliğleri e) Hisse senedi tebliği 2. Merkez Kayıt Kuruluşu'nun üyeleri arasında aşağıdaki kurumlardan hangisi yer almaz? a) İMKB b) Aracı Kurumlar c) Takasbank d) İstanbul Altın Borsası e) Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği 3. Hisse senedinin doğal afet veya insan f... Devamı »»»

Cevaplı Sorular 21-40 « Takas ve Operasyon

21. Hisse senetlerinin bir aracı kuruluşun saklama havuz hesabından başka bir aracı kuruluşun saklama havuz hesabına aktarımı işlemi aşağıdakilerden hangisidir? a) Saklama işlemi b) EFT işlemi c) Virman işlemi d) Takas işlemi e) Transfer işlemi 22. Şartlı virman işleminin özelliği nedir? a) Nakit ve kıymet transfer işlemleri farklı zamanlarda yapılır b) Aracı kuruluşlar arasında eşanlı kıymet ve nakit transferi yapılır c) Şartlı virman işleminde üç aşama vardır d) Şartlı virman işlemin nakit yükümlülüğü karşılığında menku... Devamı »»»

Cevaplı Sorular 41-60 « Takas ve Operasyon

41. Temerrüt nedir? a) Fiziksel teslimatın T+1 günü gerçekleştirilmesi b) Fiziksel teslimatın T+3 günü gerçekleştirilmesi c) Borsa işlemleri sonucunda doğan taahhütlerin gerektirdiği ödeme ve kıymet teslimatının süresinde yapılmaması d) Aynı kıymetten aynı işlem gününde yapılan işlemlerin satış tutarının alış tutarından farklı olması e) Borsada yapılan işlemlerin farklı müşteriler adına bildirilmesi 42. Temerrüt matrahı nasıl hesaplanır? a) Nakit yükümlülüğü için , yatırılmayan nakit tutar kadar b) Hisse senedi yükümlülüğü için , yatırılmayan nominal değer kadar c) Nakit ... Devamı »»»

Cevaplı Sorular 61-80 « Takas ve Operasyon

61. Aşağıdakilerden hangisi hisse senetlerinin bir aracı kuruluşun saklama havuz hesabından diğer bir aracı kuruluşun saklama havuz hesabına virman işlemleri arasında yer almaz? a) Takasbank'a yazılı talimat verilmesi b) Takasbank'a EFT mesajı gönderilir c) Kendi ofislerinde bulunan terminallerden yapılabilir d) Diğer piyasalardan olan borçlarına mahsup edebilirler e) İlgili piyasadan olan borç ve alacaklar mahsup edilebilir 62. Takas karşılığı ödeme prensibinde aracı kuruluşların takas borçları karşılığında alacaklarına bloke koyma dengesi nasıl oluşur? a) Bölgesel pazar-ulus... Devamı »»»

Cevaplı Sorular 81-100 « Takas ve Operasyon

81. TBPP'mda teminat olarak gösterilen bir hisse senedinin toplam değerlenmiş teminatın içindeki payı aşağıdakilerden hangisidir? a) %25 b) %15 c) %20 d) %10 e) %5 82. TBPP'mda aynı gün valörlü işlemler hangi saatler arasında gerçekleştirilir? a) 9:30-12:00/13:00-15:30 b) 10:00-12:00/13:00-15:30 c) 9:30-12:00/13:00-16:00 d) 10:00-12:00/13:00-16:00 e) 9:00-12:00/13:00-14:00 83. TBPP'mda minimum işlem tutarı aşağıdakilerden hangisidir? a) 5 milyar b) l milyar c) 10 milyar d) 2 milyar ... Devamı »»»

Açıklamalı 17 Soru « Takas ve Operasyon

SORU 1: Aşağıdakilerden hangisi Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun ortakları arasında değildir? A) İstanbul Altın Borsası B) İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. C) İMKB D) Türk Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği E) Eximbank ÇÖZÜM: 21.09.2001 tarihinde tüzel kişilik kazanan Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun kurucu ortaklan, İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş., İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği, İstanbul altın Borsası ve Takasbank temsilcisidir. Merkezi Kayıt Kuruluş üyeleri, aracı kuruluşlar, ihraçcılar ve hesap temcilerinden oluşur. Doğru Cevap E şık... Devamı »»»