Cevaplı Sorular 81-100

Cevaplı Sorular 81-100 « Tahvil ve Bono Piyasası

81. Menkul kıymetler için işlem yapmak isteyen üyeler Takasbank nezdinde hangi hesabı açtırmak zorundadır?

a) Üye serbest cari hesap
b) Tahvil takas borcu
c) Çerçeve sözleşmesi
d) Tahvil ve bono-piyasası taahhütnamesi
e) Menkul kıymetler depo hesabı


82. Gayrimenkul sertifikalarının takası kaç günde üyelerin Takasbank nezdinde ki tahvil ve bono piyasası işlemleri için tevdiat ve depo hesapları kullanarak gerçekleşir?

a) T+0
b) T + l
c) T+2
d) T+3
e) T


83. Repo-ters repo pazarında yapılan her işleme ait menkul kıymet yükümlülüğü en fazla kaç vadeli kıymetle yerine getirilir?

a) 5
b) 3
c) 4
d) 2
e) l


84. DİBS'lerinin diğer finansal araçlarca getirilerini karşılaştırmak için aşağıdaki endekslerden hangisi kullanılmaktadır?

a) Piyasa endeksi
b) DİBS endeksi
c) Performans endeksi
d) Fiyat endeksi
e) Getiri endeksi


85. Aşağıdakilerden hangisi, tahvil ve bono piyasasında günlük olarak gerçekleşen işlemlere ait hesaplanmakta olan cari ıskonto oranı kullanılarak, standart bazda hazırlanan endeksler arasında yeralmaz?

a) Performans endeksi
b) Fiyat endeksi
c) DİBS endeksi
d) Genel fiyat endeksi
e) Getiri endeksi


86. Yatırımcı tahvil piyasasında yatırımlarını elden çıkarma durumunda, elde edeceği gelirin mevduat faizleri ve diğer alternatif yatırım araçlarının getirilen ile karşılaştırmasında hangi endeksten yararlanılır?

a) Fiyat endeksi
b) Genel fiyat endeksi
c) Performans endeksi
d) DİBS endeksi
e) Getiri endeksi


87. Kesin alım satım pazarında yapılan işlemler için tarafların her birinden ayrı ayrı, işlem tutarı üzerinde %kaç borsa payı alınır?

a) %0.002
b) %0.02
c) %0.2
d) %2
e) %1


88. Repo ters repo pazarında yapılan işlemler için üyelerden, işlem tutarı üzerinde %kaç borsa payı alınır?

a) %0.75
b) %0.075
c) %0.0075
d) %0.7
e) %0.00075


89. Aşağıdakilerden hangisi rekabetçi olan tekliftir?

a) Konsiye işlem
b) TAP
c) DİBS
d) Opsiyon
e) Forward


90. Rekabetçi olmayan teklif yoluyla piyasa yapıcılara yapılacak satışlar ihale için aylık borçlanma limitinin % kaçım aşamaz?

a) %10
b) %15
c) %20
d) %25
e) %5


91. DİBS ihalelerde piyasa yapıcıların teminatları nominal tekliflerinin % kaçı kadar olmak zorundadır?

a) %0
b).%l
c) %20
d)%100
e) %5


92. DİBS ihalelerde normal katılımcılara ait teminatlar, nominal tekliflerinin % kaçı kadar olmak zorundadır?

a) %1
b) %5
c)%10
d) %20
e) %15


93. Opsiyon yoluyla yapılacak satışlarda hazine tarafından belirlenen satış tutarının % oranı aşağıdakilerden hangisini aşamaz?

a) %10
b) %15
c) %5
d) %20
e) %25


94. Hazine müsteşarlığının uygun gördüğü durumda satış ihalesinde kazanan piyasa yapıcılarına, talep etmeleri halinde ihalede oluşan fiyattan ilave satış teklifi yapması durumu aşağıdakilerden hangisi ile ifade e-dilmektedir?

a) Rekabetçi olmayan teklif
b) Opsiyon
c) TAP
d) Konsiye işlem
e) Ek satış


95. DİBS ihalelerinde ihale günü saat 11:00 den önce verilen, ihalede oluşacak ortalama fiyattan alım teklifi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Opsiyon
b) Konsiye
c) Değiştirme
d) TAP
e) Rekabetçi olmayan teklif


96. DİBS'lerin daha önceden belirlenmiş fiyatlardan, T.C.M.B. aracılığı ile satışa sunulan teklif aşağıdakilerden hangisidir?

a) Opsiyon
b) Değiştirme
c) TAP
d) Konsiye
e) Rekabetçi olmayan teklif


97. Daha önceden ihraç edilmiş DİBS'lerin yapılan başka bir DİBS ihracı ile değiştirilmesinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Geri alım ihalesi
b) TAP
c) Konsiye
d) Değiştirme
e) Geri satım ihalesi


98. Daha önceden ihraç edilmiş DİBS'lerin ikincil piyasada T.C.M.B. tarafından Hazine nam ve hesabına alınıp satılmasının tanımı nedir?

a) Konsiye işlem
b) TAP
c) Değiştirme
d) ROT
e) Açığa satış


99. Daha önce ihraç edilmiş olan DİBS'lerin vadesinden önce itfa edilmesi için açılacak ihaleler nasıl tanımlanır?

a) Opsiyon
b) Geri alım ihalesi
c) TAP
d) ROT
e) Geri satım ihalesi


100. Tahvil ve bono piyasasında piyasa yapıcılar için Hazine tarafından belirlenen minimum alım-satım kotasyonu nedir?

a) l trilyon TL
b) 2 trilyon TL
c) 3 trilyon TL
d) 4 trilyon TL
e) 5 trilyon TL


CEVAPLAR

81 E
82 C
83 A
84 B
85 C
86 C
87 A
88 E
89 C
90 A
91 A
92 A
93 E
94 B
95 E
96 C
97 D
98 A
99 B
100 B