Cevaplı Sorular 61-80

Cevaplı Sorular 61-80 « Tahvil ve Bono Piyasası

61. Kesin alım satım yaparken aşağıdakilerden hangisi emirde belirtilmez?

a) İşlem türü
b) Başlangıç ve bitiş valörü
c) Menkul kıymetin tanımı
d) İşlem yapacağı pazar
e) Menkul kıymetin vadesi


62. Borsa tarafından günlük olarak belirlenen menkul kıymet ve repo vadelerine en iyi kaç oran dağıtım firmalarının ekranlarından görülebilir?

a) 3
b) 4
c) 5
d) 6
e) l


63. Sabit getirili menkul kıymetlerin aynı gün veya ileri valörlü olarak doğrudan alım-satımın yapıldığı pazar hangisidir?

b) Repo-ters repo
a) Forward işlemleri
c) Future işlemleri
d) Spot piyasa
e) Kesin alım-satım


64. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) En iyi alım satım emirleri ve son işleme ait fiyat/oran/nominal tutar bilgileri piyasa ekranlarına eşanlı girer

b) En iyi repo ters repo emirleri ve son işleme ait oran/tutar bilgileri piyasa ekranlarına eşanlı girer

c) En iyi repo ters repo emirleri ve son işleme ait fiyat/oran/tutar bilgileri piyasa ekranlarına eşanlı girer

d) Repo emirleri arasında en yüksek oran önceliklidir

e) Ters repo emirlerinde en düşük oran önceliklidir


65. Aşağıdakilerden hangisi piyasa emrinin dışındadır?

a) Fiyat oran belirtilmez
b) Emrin gerçekleşmeden kalan kısmı iptal edilir
c) Emrin gerçekleşmeden kalan kısmı pasif olarak bekler
d) Minimum emir büyüklüğünün katları şeklinde verilen emir pasif emirlerle kısmi veya tamamen karşılanır
e) Emrin miktarı belirtilir


66. Aşağıdakilerden hangisi sabit getirili menkul kıymet piyasasında verilen emirlerden değildir?

a) Özel koşullu emir
b) Piyasa emri
c) Küsurat emir
d) Limitli emir
e) Limit fiyatlı emir


67. Kesin alım satım pazarında oran üzerinde iletilen emirlerde % kaç oran adımı uygulanır?

a) %0.01
b) %0.1
c) %0.02
d) %0.001
e) %0.5


68. Repo Ters repo pazarında oran üzerinde iletilen emirlerde % kaç oran adımı uygulanır?

a) %0.1
b) %0.01
c) %0.001
d) %0.02
e) %0.05


69. Tahvil ve bono piyasasında yapılacak devlet tahvili ve hazine bonosu işlemlerinde valör süresi maksimum kaç gündür?

a) 90
b) 60
c) 30
d) 7
e) 45


70. Repo ters repo pazarı işlemlerinde valör süresi maksimum kaç gündür?

a) 90
b) 30
c) 7
d) 60
e) 10


71. Sırasıyla, aynı gün valörlü işlemler ve ileri valörlü işlemler kaça kadar geçerlidir?

a) 14:00 ve 17:00.
b) 15:00 ve 16:00
c) 15:00 ve 17:00
d) 14:00 ve 16:00
e) 10:00 ve 16:00


72. Tahvil bono piyasasında emirler nasıl eşleşmektedir?

a) Çok fiyat
b) Tek fiyat
c) Tek fiyat sürekli müzayede
d) Sürekli müzayede
e) Çok fiyat sürekli müzayede


73. Pazarda işlem önceliği hangi emirler kapsamında oluşur?

a) Oran ve zaman
b) Fiyat ve oran
c) Zaman ve fiyat
d) Zaman ve tutar
e) Nominal tutar ve zaman


74. Kesin alım satım pazarında fiyat eşitliği olmadığında sistemde öncelikle hangi emir dikkate alınır?

a) Oran
b) Nominal tutar
c) Varolan emrin fiyatı
d) Zaman
e) Vade


75. Repo-ters repo pazarında oran eşitliği olmadığında sistemde öncelikle hangi emir dikkate alınır?

a) Varolan emrin oranı
b) Varolan emrin fiyatı
c) Nominal tutar
d) Zaman
e) Varolan miktarın miktarı


76. Aynı fiyatlı / oranlı emirlerde hangi öncelik kullanılır?

a) Varolan emrin en yüksek oranı
b) Varolan emrin en yüksek fiyatı
c) Nominal tutar
d) Varolan emrin en yüksek hacmi
e) Zaman


11. Döviz ödemeli tahvillerin alım satım işlemleri en az ve en fazla gün valörle yapılır?

a) 3-90
b) 7-60
c) 6-90
d) 7-90
e) 3-30


78. Dolar ve EUR cinsinden ihraç edilen tahviller de emirler nasıl fiyatlandırılır?

a) 50.000 US$ ve 100.000 EUR
b) 100.000US$ ve 100.000 EUR
c) 50.000 US$ ve 50.000 EUR
d) 100.000US$ ve 200.00 EUR
e) 5.000 US$ ve 5.000 EUR


79. Gayrimenkul sertifikaları pazarında işlem görecek sertifikaların baz fiyatları nasıl hesaplanır?

a) Son günde gerçekleşecek işlem fiyatı
b) Son günde gerçekleşecek aritmetik ortalama fiyatı
c) Son günde gerçekleşecek ağırlıklı ortalama fiyatı
d) Bir önceki baz fiyat
e) Baz fiyat arz talep tarafından belirlenir


80. Gayrimenkul sertifikalan pazarında uygulanacak fiyat aralığı baz fiyatın % kaçı olarak belirlenir?

a) %2
b).%3
c) %4
d) %5
e) %1


CEVAPLAR

61 B
62 C
63 E
64 C
65 C
66 A
67 A
68 A
69 A
70 C
71 A
72 E
73 A
74 C
75 A
76 E
77 A
78 B
79 C
80 D