Sermaye Piyasası Mevzuatı

Açıklamalı 25 Soru « Sermaye Piyasası Mevzuatı

SORU 1: Aşağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası Kanunu'nun konularından birisi değildir? A) Halkın tasarruflarını menkul kıymet yatırımlarına çekerek iktisadi kalkınmaya etkin ve yaygın biçimde katılmalarını sağlamak, B) Sermaye piyasasının güven, açıklık ve kararlılık içerisinde çalışmasını sağlamak, C) Tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarının korunmasını sağlamak, D) Halka açık olmayan anonim ortaklıkların halka arzedilmeyen hisse senedi ihraçlarını düzenlemek, E) Sermaye piyasasını düzenlemek ve denetlemek, ÇÖZÜM: SPK'nun konusu; tasarrufların menkul kıymetlere yatırılarak halkın ikti... Devamı »»»