Men. Kıy. Diğ. Ser.

Açıklamalı 23 Soru « Men. Kıy. Diğ. Ser.

SORU 1: Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymetlerin ortak özelliklerinden biri değildir? A) Dönemsel gelir getirmesi B) Nama ve hamiline yazılı olması C) İbarelerinin aynı olması D) Ortaklık veya alacaklılık hakkı sağlaması E) Yönetime katılma hakkı sağlaması ÇÖZÜM: Menkul kıymetler; "ortaklık veya alacaklılık sağlayan, belli bir meblağı temsil eden, yatırım aracı olarak kullanılan, dönemsel getir getiren, misli nitelikte, seri halde çıkarılan, ibareleri aynı olan ve şartları kurulca belirlenen kıymetli evraktır." şeklinde tanımlanır. Tanımda da görüleceği gibi A, B, C ve D şıkları menkul kıy... Devamı »»»