Men. Kıy. Diğ. Ser. Piy.

Cevaplı Sorular 1-20 « Men. Kıy. Diğ. Ser. Piy.

1. Menkul kıymetlerin unsurları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? a) Ortaklık veya alacaklılık sağlarlar b) Belli bir meblağı temsil ederler c) Dönemsel olarak gelir sağlarlar d) Risk taşımazlar e) Seri halinde çıkartılırlar 2. Menkul kıymetlerin kaydi olarak tutulmasında yetkili olan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? a) Merkezi Kayıt Kuruluşu b) Takasbank c) İMKB d) SPK e) Aracı kurum 3. Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin hisse senedi ihraç edebilme yetkisi ile ilgili aşağıdakilerden han... Devamı »»»

Cevaplı Sorular 21-40 « Men. Kıy. Diğ. Ser. Piy.

21. Hisse senedi ile değiştirilebilir tahvillerin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? a) İhraç sırasında izahname ve sirkülerde belirlenen esaslar dahilinde, ihraççı ortaklıkça HDT ile değiştirilmek üzere artırılan sermayeyi temsil eden hisse senetleri ile değiştirme hakkı veren menkul kıymetlerdir b) HDT'lerin vadesi 2 yıldan az 7 yıldan çok olamaz c) Tahvilin hisse senediyle değiştirilmesi, ortaklık talebine ve tasarruf sahibinin talebine bağlı olarak yapılır d) HDT'Ier 6 ayda bir kupon ödemeli olarak ihraç edilirler e) Değiştirilmeyen HDT'ler nedeniyle o... Devamı »»»

Cevaplı Sorular 41-60 « Men. Kıy. Diğ. Ser. Piy.

41. İşletmenin bir bütün olarak çalışır durumda devredilmesi halinde bulacağı değer aşağıdakilerden hangisidir? a) Tasfiye değeri b) Alternatif gelir değeri c) Gerçek değer d) Piyasa değeri e) İşleyen teşebbüs değeri 42. Hamiline ve nama yazılı hisse senetlerinde en önemli ayırım hangi durumlarda ortaya çıkmaktadır? a) Kar payının dağıtılması b) Oy hakkı c) Tasfiye işlemleri d) Devir işlemleri e) Pay defterine kaydedilmesinde 43. Aşağıdaki şartlardan hangisi nama yazılı hisse senetlerinin içerdiği unsurlardan değildir? a) Malvarlığının korunması b) Orta... Devamı »»»

Cevaplı Sorular 61-80 « Men. Kıy. Diğ. Ser. Piy.

61. Finansman bonolarının vadeleri aşağıdakilerden hangisidir? a) 30-180 b) 30-270 c) 60-720 d) 90-360 e) 120-720 62. Aşağıdakilerden hangisi finansman bonosunun özelliği değildir? a) Halka arz edilmesizin satılabilir b) Halka arz edilerek satılır c) Vadeleri kısadır d) Çıkarılan finansman bonoları satılmadıkça yeni finansman bonosu çıkarılmaz e) Halka açık ortaklıkların ihraç limiti = ödenmiş sermaye-l- yeniden değerleme artış fonu-zarar 63. Aşağıdakilerden hangisi varlığa dayalı menkul kıyme... Devamı »»»

Cevaplı Sorular 81-100 « Men. Kıy. Diğ. Ser. Piy.

81. Banka garantili bonoların tedavül limiti nedir? a) Bağımsız denetimden geçmiş 6 aylık hesap özetinde görülen; ödenmiş sermaye+yeniden değerleme artış fonu+yedek akçe-zararlar b) Bağımsız denetimden geçmiş 6 aylık hesap özetinde görülen; ödenmiş sermaye+yeniden değerleme artış fonu-zararlar c) Bağımsız denetimden geçmiş 3'er aylık hesap özetinde görülen; ödenmiş sermaye+yeniden değerleme artış fonu-zararlar d) Bağımsız denetimden geçmiş 3'er aylık hesap özetinde görülen; ödenmiş sermaye+yeniden değerleme artış fonu+yedek akçe-zararlar e) Bağımsız denetimden geçmiş 6 aylık hesa... Devamı »»»