Hisse Senetleri Piyasasэ

Cevaplэ Sorular 1-20 « Hisse Senetleri Piyasasэ

1. Hisse senedi piyasasэnda en зok sayэda menkul kэymetin alэnэp satэlmasэna imkan veren fiyatlama yцntemi hangisidir? a) Toplu aзэlэю fiyatэ yцntemi b) Tek fiyat yцntemi c) Зoklu fiyat yцntemi d) Sьrekli mьzayede yцntemi e) Зoklu fiyat mьzayede yцntemi 2. Elit sistemin pano sistemine gцre avantajlarэ arasэnda aюaрэdakilerden hangisi yer almaz? a) Fiziksel mekan sorununun giderilmesi b) Эюlem gьvenliрinin saрlanmasэ c) Эюlem gцren hisse senedi sayэsэnda artэю saрlanmasэ d) Юeffaflэk saрlanmasэ e) Dэю dьnya ile bьtьnleюme 3. Borsa ьyesi ban... Devamэ »»»

Cevaplэ Sorular 21-40 « Hisse Senetleri Piyasasэ

21. Bir hisse senedinin seans iзinde iюlem gцrebileceрi alt ve ьst fiyat limitlerinin ve fiyat adэmlarэnэn belirlenmesinde esas teюkil eden fiyat hangisidir? a) Nominal fiyat b) Referans fiyat c) Tavan fiyat d) Taban fiyat e) Baz fiyat 22. Hisse senetleri piyasasэnda fiyat aralэklarэ baz fiyatэn % kaзэ ile sэnэrlэdэr? a) %5 b) %10 c) %20 d) %1 e) %0.1 23. Fiyat marjэ aюaрэdaki durumlarэn hangisinde serbest bэrakэlmaz? a) Sermaye artэrэmэnэn yapэldэрэ tarihte, temettь ora... Devamэ »»»

Cevaplэ Sorular 41-60 « Hisse Senetleri Piyasasэ

41. Kayэtlэ sermaye sistemine tabii hisse senetleri, satэю sьrelerinin sona ermesinden kaз gьn iзinde iptal edilir? a) 6 b) 3 c) 10 d) 7 e) 5 42. Hisse senetleri borsa iюlem gцren ortaklarэn nakit karюэlэрэ sermaye artэrэmlarэnda yeni pay alma haklarэnэn kullanэm sonrasэ arta kalan paylar hangi piyasada yapэlэr? a) Yeni юirketler pazarэ b) Birincil piyasa c) Rьзhan pazarэ d) Bцlgesel Pazar e) Gцzaltэ pazarэ 43. Elektronik emir iletimi sэrasэnda hangi pazarэn iюlemleri g... Devamэ »»»

Cevaplэ Sorular 61-80 « Hisse Senetleri Piyasasэ

61. Alэm ve satэm emirlerinde цncelik nedir? a) Hacimsel bьyьklьk b) Hissenin bulunduрu pazar c) Lot bьyьklьрь d) Fiyat ve zaman e) Hissenin karlэlэрэ 62. Piyasada yeni iюlem gцrmeye baюlayan bir hisse senedinin baюlangэзtaki maksimum lot miktarlarэ arasэndadэr? a) Hisse senedinin baz fiyatэnэn 25.000 altэnda olmasэ halinde 2500 lot b) Hisse senedinin baz fiyatэnэn 25.000 altэnda olmasэ halinde 1000 lot c) Hissenin baz fiyatэnэn 25.000 altэnda olmasэ halinde 1.000 lot d) Hisse senedinin baz fiyatэnэn 25.000 ьstьnde olmasэ halinde 250... Devamэ »»»

Cevaplэ Sorular 81-100 « Hisse Senetleri Piyasasэ

81. Hisse senedinin seans sonunda aрэrlэklэ ortalama fiyatэ 5128 ise hisse senedinin fiyat adэmэ nedir? a) 100 b) 50 c) 25 d) 10 e) 75 82. Aюaрэdaki sermaye piyasasэ faaliyetlerinden hangisi yetki belgesi gerektirmez? a) Alэm satэma aracэlэk b) Yatэrэm danэюmanlэрэ c) Цdьnз menkul kэymet iюlemleri d) Tьrev araзlarэn alэm satэmэna aracэlэk e) Portfцy yцnetimi 83. Aюaрэdakilerden hangisi baz fiyatэ aзэklamaktadэr? a) Hissenin kapanэю fiyatэdэr b) Bir hissede gerзekleюen iюlemlerin tamamэnэn aрэrlэklэ ortalama fiy... Devamэ »»»

Aзэklamalэ 28 Soru « Hisse Senetleri Piyasasэ

SORU 1: Petrokent turizm, Эю Bankasэ A tertip ve Эю Bankasэ kurucu hisse senetleri haricindeki hisse senetlerinin l lot'u kaз adet hisse senedinden oluюur? A) 10 B) 100 C) 500 D) 1000 E) 1020 ЗЦZЬM: 1 lot hisse senedi 1,000 Adet veya 1,000,000 TL nominal deрerli hisse senedi demektir .Ancak istisna olarak a) Petrokent Turizm hisse senedi => l lot = 1020 adet b) T. Эю Bankasэ A Tertib hisse senedi => l lot = 100 adet c) T. Эю Bankasэ kurucu hisse senedi l => lot = l adet hisse senedinden oluюur. Doрru Cevap D юэkkэdэr. ... Devamэ »»»