Cevaplı Sorular 81-100

Cevaplı Sorular 81-100 « Diğer teşkilat ve piyasa

81. İstanbul Altın Borsası'nda gerçekleşen ödünç işlemlerinde valör nedir?

a) T
b) T + l
c) T + 2
d) T + 0
e) T + 3


82. Herhangi bir aktif değerin fiyatının bugünden belirlenerek, teslimatının veya nakit uzlaşmasının ilerideki bir tarihte yapılmasını kayda bağlayan sözleşmeler aşağıdakilerden hangisidir?

a) Forward sözleşme
b) Vadeli işlem sözleşmesi
c) Alım satım sözleşmesi
d) Çerçeve sözleşmesi
e) Opsiyon sözleşmesi


83. Vadeli işlemler piyasasında üyenin uzun veya kısa pozisyon alarak pozisyonunu kapatması işlemi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Uzun pozisyon
b) Kısa pozisyon
c) Spread
d) Ters işlem yolu ile pozisyonun netleştirilmesi
e) Pozisyonun netleştirilmesi


84. Vadeli işlemler ve opsiyon piyasasına üyelik koşulu aşağıdakilerden hangisidir?

a) İMKB'na üye olmak
b) İMKB'ndan yetki belgesi almak
c) A.Ş. olarak kurulmak
d) milyar TL ödenmiş sermayeye sahip olmak
e) Hisselerini nama olarak düzenlemek


85. Vadeli işlemler ve opsiyon piyasasında emir türleri arasında aşağıda-kilerden hangisi yer almaz?

a) Açılış emri
b) Serbest fiyatlı emir
c) Beklemeli emir
d) Kapanış emri
e) Limitli emri


86. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerindeki unsurlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Sözleşmenin türü
b) Opsiyon türü
c) Fiyat aralığı
d) Teslim şekli
e) Kurum adı


87. Vadeli işlemler ve opsiyon piyasasında gerçekleşen fiyatların ve işlemlerin iptali aşağıdaki belirtilen durumların hangisinin gerçekleşmesi durumunda olmaz?

a) Fiyat oluşumu sırasında maddi hata oluşması
b) Gerçekleşen alım/satım işlemlerinin belirlenmesi sırasında maddi hata oluşması
c) Yapa;.' piyasa oluşması
d) Spekülasyon
e) Miktarı etkileyecek yapay hareketlerin oluşması


88. Vadeli işlemler ve opsiyon piyasasında, piyasa üyelerinin işlemlerinden doğan yükümlülüklerini yerine getirememesi durumunda aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

a) Üyenin işlemleri durdurulur ve üyenin teminat karşılıkları nakde çevrilerek pozisyon kapatılır

b) Üyenin işlemleri durdurulmaz üyenin teminat karşılıkları nakde çevrilerek pozisyon kapatılır

c) Üyenin işlemleri devam eder ve yükümlülüklerini taksitlendirilerek tamamlaması sağlanır

d) Üyenin işlemleri durdurulur ve üyenin nakit teminat karşılıkları ile pozisyon kapatılır

e) Üyenin işlemleri devam eder ve üyenin nakit teminat karşılıkları ile pozisyon kapatılır


89. Vadeli işlem sözleşmelerinde teslimat süresi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Teslim gününde saat 14:00
b) Teslim gününde saat 12:00
c) T+ 2 gününde saat 14:00
d) T + 2 gününde saat 12:00
e) T + 3


90. Takasbank Borsa Para Piyasası'nda gerçekleşen işlemlerde hangi kurumun güvencesi bulunmaktadır?

a) Takasbank
b) TBPP
c) TSPAKB
d) SPK
e) TCMB


91. Aşağıdakilerden hangisi organize piyasa değildir?

a) TCMB İnterbank Para Piyasası
b) Bankalararası döviz piyasası
c) TCMB açık piyasa
d) İstanbul Altın Borsası
e) İMKB hisse senedi piyasası


92. Açık piyasa işlemlerinde komisyon oranı aşağıdakilerden hangisidir?

a) %10
b) %2
c) %1
d) %5
e) Komisyon yoktur


93. Açık piyasa işlemlerinde kotasyon yöntemi işlem yapılması durumunda faiz oranı aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir?

a) Bankalar
b) Tahvil fiyatları
c) Piyasa koşulları
d) Arz / talep
e) TCMB


94. Aracı kurumların TCMB açık piyasada işlem yapabilme koşullan arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Repo-ters repo işlem belgesi almak
b) Beş trilyon ödenmiş sermayeye sahip olmak
c) Alım - satıma aracılık belgesi almak
d) Teminat tutmak
e) DİBS bulundurmak


95. TCMB'nin bankalararası para piyasası aracılık faaliyetinin 2002 yılı sonunda sona ermesi ile TCMB'nin piyasadaki görevi aşağıdakilerden hangisi ile sınırlı olacaktır?

a) Aracılık faaliyeti
b) TL depo işlemleri
c) GİL işlemleri
d) İhale işlemleri
e) Repo işlemleri


96. Döviz ve efektif piyasaları müdürlüğünün görevleri arasında aşağıda-kilerden hangisi yer almaz?

a) Döviz ve efektif piyasalarına aracılık etmek
b) Döviz piyasalarına müdahale etmek
c) Günlük gösterge kurlarını belirlemek
d) Bank alarm TCMB nezdindeki DTH hesaplarını takip etmek
e) DTH munzam karşılık ve disponibilite oranlarını belirlemek


97. Döviz ve efektif piyasaları bünyesindeki piyasalar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Forward piyasalar
b) Döviz depo piyasası
c) TL karşılığı efektif alım / satım piyasası
d) Efektif karşılığı kıymetli maden piyasası
e) Döviz karşılığı döviz alım / satım piyasası


98. Açık piyasa işlemlerinin yapılmasının temel nedeni nedir?

a) Hazine'ye kaynak sağlamak
b) Para politikası amaçlarını gerçekleştirmek
c) Para politikası araçlarını uygulamak
d) Bütçe açığının kapanmasını sağlamak
e) Piyasalara müdahalede bulunmak


99. TCMB'nin temel hedefi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Fiyat istikrarını sağlamak
b) Ödemeler bilançosu dengesini sağlamak
c) İstihdamın sağlanmasına yardımcı olmak
d) Döviz kurlarında dengeyi sağlamak
e) Finansal piyasalara müdâhale etmek


100. TCMB zorunlu karşılık uygulamasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) TL zorunlu karşılıklar
b) TL disponibilite oranlan
c) FX zorunlu karşılıklar
d) FX disponibilite oranlan
e) TMSF oranlarıCEVAPLAR

81 D
82 B
83 D
84 A
85 E
86 E
87 D
88 A
89 A
90 A
91 B
92 E
93 E
94 B
95 B
96 E
97 D
98 B
99 A
100 E