Cevaplı Sorular 61-80

Cevaplı Sorular 61-80 « Diğer teşkilat ve piyasa

61. Vadeli işlemlerde satın alma hakkını temsil eden kontratlar hangisidir?

a) Future kontratlar
b) Swap işlemler
c) Call option
d) Put option
e) Forward kontratlar


62. Aşağıdakilerden hangisi TCMB piyasalarından değildir?

a) TCMB açık piyasa
b) TCMB interbank para piyasası
c) TCMB bankalararası döviz piyasası
d) TCMB bankalararası tahvil piyasası
e) TCMB repo piyasası


63. Bankalararası tahvil piyasası aşağıdaki özelliklerden hangisi ile tanımlanabilir?

a) Birincil piyasa, tezgahüstü piyasa
b) İkincil piyasa, tezgahüstü piyasa
c) Birincil piyasa, organize piyasa
d) İkincil piyasa, organize piyasa
e) Birincil piyasa yasa ile düzenlenmiş piyasa


64. Birincil piyasa ile bankalararası tahvil piyasası arasındaki en önemli farklılık nedir?

a) Birincil piyasa l işgünü valörle, bankalararası piyasa genelde aynı işgünü valörle işler
b) Birincil piyasa aynı gün bankalararası piyasa l işgünü valörle işler
c) Birincil piyasa l işgünü valörle, bankalararası piyasa l işgünü valörle işler
d) Bankalararası piyasa teminatlıdır, birincil piyasa teminatsızdır
e) Bankalararası piyasada 360 gün, birincil piyasada 365 gün kullanılır


65. Gelişmiş finansal piyasalara sahip ekonomilerde vadeli işlemlerde alınan teminatların düşük olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sermaye piyasası araçlarının fiyat oynaklığı azdır
b) Borsaların hukuki yaptırım gücü yüksektir
c) Müşterilerin ödememe riski düşüktür
d) Kur artış oranı düşüktür
e) Vade kısadır


66. Vadeli işlem sözleşmesinde alım yapan yatırımcının aldığı pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kısa pozisyon
b) Uzun pozisyon
c) Kapalı pozisyon
d) Pozisyon taşımamaktadır
e) Risksiz pozisyon


67. İzmir Vadeli İşlem Borsası'nın bankalara sağlayacağı en önemli avantaj aşağıdakilerden hangisidir?

a) Bankalar kendi fonlarını değerlendirirler
b) Bankalar spekülatif amaçlı yatırım yaparlar
c) Kullandırdıkları kredilerden olan alacakları emtia rehni niteliğindeki teminatlar olarak gerçekleştirilir
d) Spekülatif yatırım yapan müşterilerle karlarım artırırlar
e) Bankalar kredi risklerim minimize etmeğe çalışırlar


68. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul Altın Borsası bünyesinde yer almaz?

a) Kıymetli madenler piyasası
b) Kıymetli madenler ödünç piyasası
c) Vadeli işlemler piyasası
d) Opsiyon piyasası
e) Altına dayalı menkul kıymet piyasası


69. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul Altın Borsası'nda işlem görmeyen bir kıymetli madendir?

a) Altın
b) Bakır
c) Gümüş
d) Platin
e) Pladyum


70. İzmir Vadeli İşlemler Borsası aşağıdaki piyasa türlerinden hangisinin özelliklerine sahiptir?

a) Tezgahüstü piyasa
b) Organize piyasa
c) Spot piyasa
d) Tekel piyasa
e) Vadeli piyasa


71. İzmir Ve deli İşlemler Borsası'nda aşağıdaki kıymetlerden hangisi işlem görecektir?

a) Altın
b) Döviz
c) Hisse senedi
d) Pamuk
e) Tütün


72. İAB'nda yer alan kıymetli madenler piyasasında işlem yapabilmek için yatırılması gereken teminat olarak aşağıdakilerden hangisi kabul edilmez?

a) Altın
b) Gümüş
c) Döviz
d) Banka teminat mektubu
e) Hazine bonosu


73. Aşağıdakilerden hangisi tezgahüstü piyasa ile organize piyasa arasındaki farklılıklardan birisidir?

a) Organize piyasalar bir işgünü valörlü, tezgahüstü piyasalar aynı gün valörlüdür

b) Organize piyasalarda vade belirlidir tezgahüstü piyasalarda sözleşmeler vadesiz yapılır

c) Organize piyasalarda işlem tutarları kontrat tutarları ile belirlenir, tezgahüstü piyasalarda ise işlem tutarını taraflar belirler

d) Organize piyasalarda minimum işlem limiti, tezgahüstü piyasalarda ise maksimum işlem limiti vardır

e) Her iki piyasada TCMB tarafından denetlenir


74. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul Altın Borsası ile Serbest Altın Piyasası arasındaki farklılıklardan birisi değildir?

a) İstanbul Altın Borsasında minimum işlem limiti vardır, Serbest Altın Piyasasında minimum işlem limiti yoktur

b) İstanbul Altın Borsası organize piyasa Serbest Altın Piyasası tezgahüstü piyasadır

c) İstanbul Altın Borsasında sadece altın işlem görürken Serbest Altın Piyasasında diğer kıymetli madenler de işlem görmektedir

d) İstanbul Altın Borsası borsa saatleri içinde işlem görürken Serbest Altın Piyasasında saatler daha esnektir

e) İstanbul Altın Borsası borsa saatleri içinde işlem görürken Serbest Altın Piyasasında saatler daha esnektir

f) Her iki piyasada da kıymetli madenler ve döviz işlem görebilir


75. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Forward ve futures tezgahüstü piyasalarda işlem görür
b) Opsiyon sadece organize piyasalarda işlem görür
c) Swap organize piyasa ürünüdür
d) Forward sözleşmelerin düzenlenmesi bir piyasa oluşumunu gerektirmez
e) Futures organize piyasa, swap tezgahüstü piyasa ürünüdür


76. Kıymetli madenler piyasası üyeleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Borsa üyesi bankalar
b) Kıymetli maden üretim ve pazarlaması faaliyetinde bulunan kuruluşlar
c) Yurtdışında yerleşik kişi ve kuruluşlar
d) Yetkili müesseseler
e) Aracı kurumlar


77. Kıymetli madenler piyasasında işlem yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Otomatik eşleşme
b) Çok fiyat yöntemi
c) Tek fiyat yöntemi
d) Takas yöntemi
e) Mahsup yöntemi


78. Kıymetli madenler piyasasında işlem saatleri aşağıdakilerden hangisidir?

a) 11:00/13:00 - 15:00/16:30
b) 10:00/13:00 - 15:00/16:30
c) 11:00/13:00 - 14:00/16:00
d) 10:00/12:00 - 14:00/16:00
e) 11:00/12:00 - 14:00/15:00


79. Kıymetli madenler piyasasında teminat olarak aşağıdakilerden hangisi kullanılamaz?

a) Teminat mektubu
b) TL
c) Altın
d) Özel sektör tahvili
e) Efektif


80. Kıymetli madenler piyasasında verilen ödünç alma/verme emirlerinde aşağıdakilerden hangisinin yer alması gerekmez?

a) Emir numarası
b) Fiyat tipi
c) Dönemsel faiz oranı
d) İşlem vadesi
e) Müşteri adıCEVAPLAR

61 C
62 D
63 B
64 A
65 A
66 B
67 C
68 E
69 B
70 B
71 D
72 B
73 C
74 C
75 E
76 E
77 B
78 A
79 D
80 E