Cevaplı Sorular 41-60

Cevaplı Sorular 41-60 « Diğer teşkilat ve piyasa

41. Kıymetli madenler piyasasında işlem birimi aşağıdakilerden hangisi değildir?

a) TL/ons
b) TL/gr
c) USD/ons
d) EURO/ons
e) Ons


42. USD/ons işlemlerinin valörleri nedir?

a) T+OT+2
b) T+OT + 3
c) T+1 T+3
d) T+OT+4
e) T+OT+5


43. Aşağıdakilerden hangisi Kıymetli Madenler Piyasasında altın işlemlerinin emir tipleri arasında değildir?

a) Normal emir
b) Resmi müzayede
c) Limitli emir
d) Standart külçe emri
e) Ons emri


44. Kıymetli madenler piyasasında emir miktarları nasıl olur?

a) Minimum l kg olup l kg katlan şeklinde oluşur
b) Minimum 2 kg olup l kg katları şeklinde oluşur
c) Minimum 4 kg olup l kg katlan şeklinde oluşur
d) Minimum l kg
e) Minimum 5 kg olup l kg katlan şeklinde oluşur


45. Kıymetli madenler altın piyasasında fiyat emir aralıkları nasıl oluşur?

a) TL/gr cinsinden 100 TL,usd/ons cinsinden 5 cent üzerinden olur
b) TL/gr cinsinden 50 TL,usd/ons cinsinden 5 cent üzerinden olur
c) TL/gr cinsinden 50 TL,usd/ons cinsinden l cent üzerinden olur
d) TL/gr cinsinden 100 TL,usd/ons cinsinden l cent üzerinden olur
e) TL/gr cinsinden 100 TL,usd/ons cinsinden l dolar üzerinden olur


46. Aşağıdakilerden hangisi İMKB vadeli işlemler piyasasında piyasa oyuncular. klasmanı dışındadır?

a) Spekülatörler
b) Bankalar
c) Arbitrajcılar
d) Riskten kaçınanlar
e) Risk sevenler


47. Aşağıdakilerden hangisi opsiyon ve future işlemlerindeki önemli kriterlerin dışındadır?

a) Firmalar için yüksek getiri yüksek risk
b) Yatırımcılara yeni yatırım olanakları sağlanması
c) Future ve opsiyonların spot piyasalara etkileri
d) Yetersiz bilgiden kaynaklanan risklerin ortadan kaldırılması
e) Risklerin ölçülmesinin sağlanması


48. Aşağıdakilerden hangisi future işlemlerinin dışındadır?

a) Sözleşmelerde değerdeki değişme her gün nakit akışına yol açar
b) Sözleşmeler standartlaşmıştır, yalnızca fiyat pazarlığı söz konusudur
c) Future sözleşmeleri forward sözleşmelerinden daha az likittir
d) Future işlemlerinde risk yoktur
e) Future fiyatı üzerinde anlaşmaya varıldığında ve future ticareti tamamlandığında takas odası alıcı ve satıcı tarafına karşı taraf haline gelir


49. Aşağıdakilerden hangisi forward işlemlerinin dışındadır?

a) Sözleşmeler yapılır
b) İki tarafında yükümlülüğünü yerine getirmeme riski vardır
c) Nakit akışı işlemin ilk gününde belirlenir
d) Anlaşma 2 taraf arasında yapıldığı için karşı tarafın yükümlülüğünü yerine getirmeme riski vardır
e) Kar zarar teslim gününde gerçekleşir


50. Eğer son forward fiyatı orijinal sözleşmenin fiyatından büyükse aşağıdaki durumlardan hangisi gerçekleşir?

a) Orijinal sözleşmedeki kısa pozisyonun değeri pozitiftir
b) Orijinal sözleşmedeki kısa pozisyonun değeri negatiftir
c) Orijinal sözleşmedeki uzun pozisyonun değeri negatiftir
d) Orijinal sözleşmedeki uzun ve kısa pozisyonun toplamı baz alınır
e) Orijinal sözleşmedeki uzun pozisyonun değeri ile kısa pozisyonun değeri eşitlenir


51. Opsiyon sahibine bir malı belirli bir fiyattan belirli bir tarihten önce satın alma hakkı nedir?

a) Cali option
b) Put option
c) Forward
d) Future
e) Swap


52. Alım opsiyonunda sözleşme içeriğinde aşağıdaki kriterlerden hangisi yer almaz?

a) Alıcı satıcıya prim öder
b) Naked call durumunda opsiyon verenden aracı kurum teminat ister
c) Belirli bir marj yoktur
d) Alıcı ve satıcı belirli bir mal ve belirli bir vade için fiyatta anlaşılır
e) Belirli bir vade vardır


53. Vadeli işlemlerde satın alma hakkım temsil eden kontratlar aşağıdakilerden hangisidir?

a) Future kontratlar
b) Swap işlemler
c) Cali option
d) Put option
e) Forward kontratlar


54. İMKB uluslararası pazarda aşağıdaki araçlardan hangisi işlem görür?

a) Yabancı borçlanma araçları
b) Hisse senetleri
c) Devlet tahvilleri
d) VDMK
e) Yatırım fonu katılma belgesi


55. TCMB açık piyasasının amacı nedir?

a) Bankalara kredi açmak
b) Para arzını ve ekonominin likiditesini düzenlemek
c) Repo faizlerini belirlemek
d) Tahvil faizlerini belirlemek
e) Döviz kurlarını belirlemek


56. TCMB hangi piyasa yardımı ile piyasada denge sağlamaya çalışmaktadır?

a) TCMB interbank piyasası
b) TCMB repo piyasası
c) TCMB tahvil piyasası
d) TCMB açık piyasa
e) TCMB döviz piyasası


57. TCMB para piyasalarına müdahalesini aşağıdaki piyasalardan hangisi yardımı ile yapmaktadır?

a) TCMB döviz piyasası
b) TCMB açık piyasa
c) interbank
d) Bankalararası para piyasası
e) Tahvil bono piyasası


58. TCMB'nin interbank para piyasası işlem limiti aşağıdakilerden hangisi ile ölçülebilir?

a) TCMB'nin interbank para piyasası işlem limiti günlük olarak değişir
b) Rezerv rakamına bağlıdır
c) Emisyon hacmine bağlıdır
d) Faiz oranlarına bağlıdır
e) Piyasa koşullarına bağlıdır


59. Organize piyasaların özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Organize piyasalarda işlem saatleri sabittir
b) Organize piyasalarda işlem limitleri sabittir
c) Organize piyasalarda TCMB görev almaktadır
d) Organize piyasalarda vergi avantajı vardır
e) Organize piyasalarda para politikası amaçları gerçekleştirilmeye çalışılır


60. Aşağıdakilerden hangisi organize piyasalardan değildir?

a) İMKB hisse senedi piyasası
b) İMKB tahvil ve bono piyasası
c) TCMB döviz piyasası
d) İMKB uluslararası pazar
e) Bankalararası TL piyasasıCEVAPLAR

41 A
42 E
43 C
44 E
45 A
46 B
47 A
48 C
49 C
50 B
51 A
52 C
53 C
54 A
55 B
56 D
57 B
58 A
59 C
60 E