Cevaplı Sorular 21-40

Cevaplı Sorular 21-40 « Diğer teşkilat ve piyasa

21. Aşağıdakilerden hangisi tezgahüstü piyasalardandır?

a) Takasbank para piyasası
b) İstanbul altın borsası
c) Bankalararası repo piyasası
d) İMKB Uluslararası pazar
e) İMKB hisse senedi piyasası


22. Kısa dönemli nakit fazlası olup parayı plase edemeyen bankanın TCMB aracılığı ile borç vererek gelir sağlaması hangi piyasada gelişir?

a) TCMB açık piyasa işlemleri
b) TCMB İnterbank para piyasası
c) Bankalararası TL piyasası
d) Bankalararası repo piyasası
e) Bankalararası döviz piyasası


23. T.C.M.B interbank piyasasında bir bankanın 100 TL kullanabilmesi için her günkü değeri resmi gazetede tespit edilen kaç TL karşılığı DİBS tutmalıdır?

a) 90 TL
b) 100 TL
c) 110 TL
d) 150 TL
e) 120 TL


24. T.C.M.P İnterbank piyasasında işlem yapıldığında ekranda aşağıdakilerden hangi veri gösterilir?

a) Bu piyasada işlem yapan bankanın kimliği
b) Verilen en düşük 5 emir
c) En iyi teklifler
d) Faiz oranlan
e) Verilen en yüksek 5 emir


25. T.C.M.B İnterbank piyasasında işlem yapıldığında aşağıdakilerden hangisi uygulanan vadelerin dışında kalır?

a) l
b) 7
c) 30
d) 60
e) 45


26. TCMB döviz ve efektif piyasaları işlem sınırı nedir?

a) 1.000$ ve katlan
b) 100 $ ve katlan
c) 10.000$ ve katları
d) 100.000$ ve katlan
e) 1.000000$ ve katları


27. Aşağıdakilerden hangisi TCMB döviz ve efektif piyasalarda işlem yapma kriterleri arasında değildir?

a) Merkez bankası tarafından yürütülmekte olan APİ işlemleri veya bankalar arası para piyasasına katılmış olmaları

b) Merkez bankası tarafından yürütülmekte olan İnterbank para piyasası işlemlerine katılmış olmaları

c) İlgili taahhütname ve sözleşmeleri imzalamış olmaları

d) Merkez bankası nezdinde DİBS deposu açtırmış olmaları

e) Sermaye yeterliliği rasyosunun sağlanması


28. Aşağıdakilerden hangisi, İMKB uluslararası pazarla ilgili ifade yanlıştır?

a) Pazar serbest bölge bünyesinde olduğundan dolayı söz konusu transferlerde bazen sınırlayıcı kısıtlamalar oluşabilmektedir

b) Uluslararası fon yöneticileri kambiyo kısıtlamaları gibi operasyonel riskleri kaldıran Pazar üzerinden giriş yapabilme imkanı sağlamaktadır

c) Uluslararası piyasalarda kaynak bulma arayışında olan ihraççılara imkanlar sunulmaktadır

d) Piyataya yerli ve yabancı bireysel yatırımcılar katılabilmektedir

e) Piyasaya yerli ve yabancı kurumsal yatırımcılar katılabilmektedir


29. Bankaların organize bir piyasa dışında kendileri aralarında işlem yapmalarının asıl sebebi değildir?

a) Daha likidite bir piyasa oluşu
b) TCMB'nın kendilerine tanıdıkları limitlerin yetersiz oluşu
c) TCMB piyasasında maliyetin yüksek olması
d) Kendileri aralarında teminat istenmemesi
e) Saat esnekliği


30. Hazine ihale ödemelerinde piyasa beklentisi nasıl olur?

a) Tahvil fiyatları artar
b) Döviz artar
c) Altın yükselir
d) Tahvil faizleri düşer
e) Repo faizi artar


31. Piyasada hazine bonosu faiz oranlarının yükselmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a) Menkul kıymet fiyatlarının azalması
b) Döviz kurlarının düşmesi
c) Rezerv rakamlarının yüksek açıklanması
d) Hazine ihalelerinde satış hacminin yüksel olması
e) Kamu kesimi borçlanma ihtiyacının artması


32. Bankalararası ileri valörlü döviz işlemleri gün içinde hangi saate kadar gerçekleşmektedir?

a) 16.00
b) 16.30
c) 17.00
d) 14.00
e) 17.30


33. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul Altın Borsası piyasaları kapsamında değildir?

a) Kıymetli madenler piyasası
b) Kıymetli madenler ve opsiyon piyasası
c) Kıymetli madenler para piyasası
d) Kıymetli madenler döviz piyasası
e) Forward piyasalar


34. Aşağıdakilerden hangisi kıymetli madenler piyasası dışında kalmaktadır?

a) Standart altın işlemleri
b) Standart gümüş işlemleri
c) Standart dışı altın işlemleri
d) Standart bakır işlemleri
e) Standart platin işlemleri


35. Kıymetli madenler borsasında kimler işlem yapamaz?

a) Tüm bankalar
b) Yetkili müesseseler
c) Kıymetli maden aracı kurumları
d) Kıymetli maden üretim faaliyetinde bulunan kuruluşlar
e) Kıymetli maden pazarlaması faaliyetinde bulunan kuruluşlar


36. Kıymetli işlem piyasasında işlem yöntemi nasıl yürütülmektedir?

a) Çok fiyat
b) Tek fiyat müzayede sistemi
c) Çok fiyat müzayede sistemi
d) Tek fiyat
e) Müzayede sistemi


37. Kıymetli madenler piyasasında işlemler hangi saatler arası gerçekleşir?

a) 11.00 13.00/15.00 16.00
b) 11.00 12.00/15.00 16.00
c) 11.00 13.00/15.00 16.30
d) 10.00 13.00/15.00 16.00
e) 10.00 12.00/13.00 16.00


38. Üyelerin işlemlerini yapabilmeleri için gerekli olan teminat nasıl adlandırılır?

a) Risk teminatı
b) İşlem teminatı
c) Borç teminatı
d) Geri dönüş teminatı
e) Alacak teminatı


39. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul Altın Borsası piyasaları teminat kapsamında değildir?

a) Her türlü devlet tahvili
b) Yatırım fonu
c) Altın
d) Banka teminat mektupları
e) Hazine teminatı


40. Kıymetli madenler piyasasında gerçekleşen işlemlerden alıcı ve satıcıdan % kaç; komisyon alınır?

a) %0.15
b) %0.015
c) %0.0015
d) %0.00015
e) %0.000015CEVAPLAR

21 C
22 B
23 C
24 C
25 D
26 E
27 B
28 A
29 A
30 E
31 E
32 C
33 C
34 D
35 A
36 A
37 C
38 B
39 E
40 D

https://appliancerepair-sd.com appliance repair San Diego Appliance repair.