Açıklamalı 22 Soru

Açıklamalı 22 Soru « Diğer teşkilat ve piyasa

SORU 1:

I. Kaynakların tam olarak istihdamı
II. İstikrarlı bir ekonomik büyüme
III. Fiyat istikrarının korunması
IV.Ödemeler dengesindeki istikrarın sağlanması

Yukarıdakilerden hangisi bir ekonominin temel hedefleri arasındadır?

A) Yalnız II
B) I, II, III, IV
C) Yalnız III
D) II ve IV

ÇÖZÜM 1: Bir ekonomide 4 hedef vardır.

- Kaynakların tam olarak istihdamı
- Fiyat istikrarını kazanması
- istikrarlı bir ekonomik büyüme
- Ödemeler dengesindeki istikrarın sağlanması

Doğru Cevap B şıkkıdır.SORU 2: Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de faaliyet gösteren organize piyasalardan birisidir?

A) Bankalararası TL Piyasası
B) Serbest Döviz Piyasası
C) Bankalararası Repo Piyasası
D) IMKB Tahvil ve Bono piyasası
E) Bankalararası Tahvil Piyasası

ÇÖZÜM: IMKB Tahvil ve bono Piyasası üyeleri, yasaları ve yönetenleriyle organize bir piyasadır. Bankalararası TL piyasası, Serbest döviz piyasası, Bankalararası repo piyasası ve Bankalararası tahvil piyasası tezgahüstü piyasalardır.
Doğru Cevap D şıkkıdır.SORU 3:
I. TCMB Açık Piyasa
II. TCMB İnterbank Para Piyasası
III. TCMB Tahvil Piyasası

Yukarıdakilerden hangisi T.C. merkez Bankası Piyasalarından biridir?

A) Yalnız II
B) I ve II
C) I, II ve III
D) Yalnız III
E) Yalnız I

ÇÖZÜM: TCMB Açık piyasa, TCMB İnterbank Para Piyasası ve TCMB Döviz Piyasası TC Merkez Bankası piyasalarındandır. İMKB'nin Tahvil ve Bono Piyasası vardır.
Doğru Cevap B şıkkıdır.SORU 4:

I. Türk lirası karşılığında menkul kıymet kesin alım satımı
II. Geri alım vaadi ile satım
III. Geri satım vaadi ile alım işlemleri
IV.Menkul kıymetlerin ödünç alınıp verilmesi
V. Türk Lirası depo alınması verilmesi

Yukarıdakilerden hangisi T.C. Merkez Bankası bünyesinde yapılan açık piyasa işlemlerindendir?

A) II, III ve V
B) I, II, III, IV ve V
C) Yalnız V
D) I, II ve IV
E) IV ve V

ÇÖZÜM:1, II, III, IV ve V T.C. Merkez bankası bünyesinde yapılan açık piyasa işlemleri arasındadır.
Doğru Cevap B şıkkıdır.SORU 5: İnterbank (Bankalararası Para Piyasası) hangi tarihte kurulmuştur?

A) 02.04.1986
B) 03.04.1996
C) 02.04.1976
D) 04.02.1966
E) 02.04.1994

ÇÖZÜM:İnterbank 02 Nisan 1986'da TCMB'nin açık piyasa işlemleri çerçevesinde Türk lirası depo işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla kurulmuştur.
Doğru Cevap A şıkkıdır.SORU 6:

I. Kur rejimi tek başına TCMB tarafından belirlenir.
II. Kur rejimi tek başına Hükümet tarafından belirlenir.
III, Kur rejimi TCMB ve Hükümet tarafından ortaklaşa belirlenir.

Yukarıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A) I, II ve III
B) Yalnız I
C) Yalnız II
D) Yalnız III
E) II ve III

ÇÖZÜM: Kur rejimi TCMB ve Hükümet tarafından ortaklaşa belirlenir. Kur rejimi çerçevesindeki kur politikası TCMB yetkisindedir. Doğru Cevap D şıkkıdır.SORU 7: Kıymetli Madenler Piyasasında gerçekleşen işlemlerden alıcıdan ve satıcıdan toplam ne kadar komisyon alınır?

A) 0,0005 (onbinde beş)
B) 0,0006 (onbinde altı)
C) 0,0004 (onbinde dört)
D) 0,0003 (onbinde üç)
E) 0,00015 (onbinde birbuçuk)

ÇÖZÜM: Kıymetli Madenler Piyasasında gerçekleşen işlemlerden alıcıdan ve satıcıdan 0,00015 (onbinde bir buçuk) olmak üzere toplam 0,0003 (onbinde üç) komisyon alınır.
Doğru Cevap D şıkkıdır.SORU 8: Vadeli işlem sözleşmelerinde aynı özelliklere sahip sözleşme bazında olmak kaydıyla uzun pozisyon karşısında kısa pozisyon, kısa pozisyon karşısında ise uzun pozisyon alınarak pozisyon tasfiyesine ne denir?

A) Uzun pozisyon
B) Ters işlem (pozisyon kapatma)
C) Line
D) Kısa pozisyon
E) Takas

ÇÖZÜM 8: Ters işlemle pozisyon tasfiye edilir. Doğru Cevap B şıkkıdır.SORU 9: ......................borsada alıcı karşısında satıcı, satıcı karşısında alıcı kısmına geçerek piyasa katılımcılarının hak ve yükümlülüklerini teminat altına alan, gerçekleşen işlemler sonucu oluşan ödeme ve teslimat yükümlülüklerinin zamanında yapılmasını sağlayan ve risklerin takibi kontrolü ve teminatların tesisini sağlamakla görevli merkezdir.

A) IMKB
B) TCMB
C) Takas Merkezi
D) Hazine Müsteşarlığı
E) Maliye Bakanlığı

ÇÖZÜM 9: Takas merkezi, borsa bünyesinde oluşturabileceği gibi, bir banka veya sadece takas işlemlerini yürüten bir takas kuruluşu da takas merkezi olarak görevlendirilebilir. Doğru Cevap C dir.SORU 10: Piyasadaki günlük fiyat hareketleri karşısında güncelleştirilen teminat tutarlarının kazanması gereken alt düzeye ne denir?

A) Asgari teminat
B) Garanti Fonu
C) Başlangıç Teminatı
D) Sürdürme Teminatı
E) Marj

ÇÖZÜM 10: Teminat hesaplan her gün uzlaşma fiyatına göre güncelleştirilir. Alman pozisyon açısından vadeli işlem ve opsiyon işlemlerinde değer kaybı söz konusu olduğunda başlangıç teminatının sürdürme teminatına veya daha altına düşmesi durumunda tamamlanma çağrısı yapılarak teminatın başlangıç teminatı seviyesine tamamlanması talep edilir. Doğru Cevap D şıkkıdır.SORU 11: Aşağıdakilerden hangi opsiyon türünde vadesinden önce işlem yapılabilir?

A) Satın alma opsiyonu
B) Satma opsiyonu
C) Avrupa opsiyonu
D) Amerikan opsiyonu
E) Alım opsiyonu

ÇÖZÜM 11: Amerika opsiyonunda vadesinden önce işlem yapılabilir. Doğru Cevap D şıkkıdır.SORU 12:

I. Halka satış yöntemi
II. Bakiyeyi yüklerin yöntemi
III. İhale yöntemi
IV. Kotasyon yöntemi

Yukarıdakilerden hangisi Açık piyasa işlemleri (API) Müdürlüğünce gerçekleştirilen açık piyasa işlemlerinde kullanılan yöntemlerden birisidir?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) III ve IV
D) III
E) IV

ÇÖZÜM: İhale yönteminde, kazanan her teklif kendi faizinden ve fiyatından işlem görür.
- Teklifler EFT aracılığıyla alınır.
- Kotasyon yönteminde; faiz ya da fiyat TCMB tarafından belirlenir.

Doğru Cevap C şıkkıdır.SORU 13: Aşağıdakilerden hangisi înterbank Bankalararası Para Piyasasında işlem yapılabilir?

A) Özel finans kurumlan
B) Aracı kuruluşlar
C) Factoring şirketleri
D) Sadece Bankalar
E) Yetkili Müesseseler

ÇÖZÜM: Interbank'ta sadece bankalar işlem yapabilir. Doğru Cevap D şıkkıdır.SORU 14: Aşağıdakilerden hangisi Bankaların Bankalararası Para piyasasında (Interbank) işlem yapabilmek için yatırmak zorunda oldukları teminat çeşitlerinden biri değildir?

A) Altın
B) Yabancı Bono Tahvil
C) Döviz Deposu
D) DÎBS
E) Gümüş Deposu

ÇÖZÜM: Interbank piyasasında teminat olarak kabul edilen değerler:

- DİBS
- Döviz Deposu, Efektif deposu
- Yabancı bono, tahvil
- Altın deposudur.

Doğru Cevap E şıkkıdır.SORU 15: Aşağıdakilerden hangisi İstanbul Altın Borsası üyeleri arasında değildir?

A) Bankalar
B) Özel Finans Kurumlan
C) Yetkili Müesseseler
D) Kıymetli Maden Aracı Kurumlan
E) Kooperatifler

ÇÖZÜM: Bankalar, Özel Finans kurumları, yetkili müesseseler, kıymetli maden aracı kurumlan ile yurt dışında yerleşik kişi ve kuruluşlar İstanbul Altın Borsasına üye olabilirler. Doğru Cevap E şıkkıdır,SORU 16: İstanbul Altın Borsasında üyelerin işlemleri dolayısıyla diğer üyelere ve borsaya karşı yükümlülüklerini yerine getirmemelerine karşı yatırmak zorunda oldukları teminatın adı nedir?

A) İşlem teminatı
B) Risk teminatı
C) Kürtaj
D) Başlangıç teminatı
E) Sürdürme teminatı

ÇÖZÜM: Risk teminatı denir. Doğru Cevap B şıkkıdır.SORU 17: Aşağıdakilerden hangisi Döviz ve Efektif Piyasaları Müdürlüğü'nün görevleri arasında değildir?

A) Döviz ve efektif piyasalarına aracılık etmek
B) Para politikası ve piyasaların gerektirdiği durumlarda döviz piyasalarına müdahale etmek
C) TCMB'nca günlük olarak ilan edilen gösterge kurlarını belirlemek
D) TL'nin yurt dışı piyasalarda döviz karşılığında işlem görmesini sağlamak amacıyla TL banknot göndermek
E) Banknot ihraç etmek

ÇÖZÜM: Banknot ihraç etmek TCMB tekelindedir. Doğru Cevap E şıkkıdır.SORU 18:

I. TCMB İnterbank para piyasasında işlem yapmanın maliyetli
olması
II. TCMB'nin bankalara tanıdıkları limitlerin yetersiz gelmesi
III. TCMB bünyesinde yapılan her işlem için teminat alınması

Yukarıdakilerden hangisi bankaların TCMB İnterbank para piyasası yerine Bankalararası TL piyasasında işlem yapma nedenlerinden birisidir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I, II ve III
E) I ve II

ÇÖZÜM: Bankalar, Türk Lirası alışverişlerini TCMB bünyesindeki İnterbank Para Piyasasından yapabildikleri gibi ikincil piyasa olarak da adlandırılan Bankalararası TL Piyasasında özel bir düzenlemeye tabi olmadan, kendi aralarında da yapabilmektedirler. TCMB Interbank para piyasasında işlem yapma maliyeti yüksektir, teminat yatırmak zorundadır ve TCMB'nin bankalara tanıdıkları limitler yetersiz gelebilmektedir. Doğru Cevap D şıkkıdır.SORU 19: Aşağıdakilerden hangisi Forward ve Future Piyasalar arasındaki farklardan biri değildir?

A) Future piyasalarda marjın uygulaması vardır.
B) Forward piyasalarda miktar standart değildir.
C) Forward piyasaların aksine, Future piyasalarda sözleşme miktarları standarttır.
D) Future piyasalarda sözleşme vadeleri standarttır.
E) Forward piyasalar organize piyasalardır.

ÇÖZÜM: Forward piyasalar tezgahüstü piyasalardır. Future piyasalar ise organize piyasalardır.
Doğru Cevap E şıkkıdır.SORU 20:

I. Temel amacı fiyat istikrarını sağlamaktır
II. Açık piyasa işlemleri yapmak
III. Hükümetle birlikte Türk Lirasının iç ve dış değerini kazanmak için tedbirler almak
IV. Ülke altın ve döviz rezervlerini yönetmek

Yukarıdakilerden hangisi T.C Merkez Bankasının görevleri arasındadır?

A) Yalnız II
B) I, II, III ve IV
C) Yalnız III
D) Yalnız I
E) I, II ve IV

ÇÖZÜM: I, II, III ve IV. T.C Merkez bankasının görevleri arasındadır. Aynı zamanda bankaların zorunlu karşılık ve dısponibiliteleri belirler, mali piyasadan izler, reeskont ve avans işlemleri yapar.
Doğru Cevap B şıkkıdır.SORU 21:

I. Normal Emir
II. Standart külçe emri
III. Resmi müzayede
IV. Limitli emir

Yukarıdakilerden hangisi Kıymetli Madenler Piyasasında Altın işlemlerindeki emir tiplerindendir?

A) I, II ve III
B) Yalnız IV
C) III ve IV
D) Yalnız II
E) I ve IV

ÇÖZÜM: Limitli emir - emir tiplerinden değildir. Doğru Cevap A şıkkıdır.SORU 22: İMKB Vadeli işlemler Piyasasında işlem gören döviz üzerine vadeli işlem sözleşmelerinde sürdürme teminatı ne kadardır?

A) Başlangıç teminatının % 50'si
B) 30 Milyar TL
C) Başlangıç teminatının % 80'si
D) 15 Milyar TL
E) Başlangıç teminatının % 20'si

ÇÖZÜM: Sürdürme teminatı başlangıç teminatının %80'idir. Doğru Cevap C şıkkıdır.