Diğer teşkilat ve piyasa

Cevaplı Sorular 1-20 « Diğer teşkilat ve piyasa

l. Merkez Bankası'nın işlevleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? a) Para piyasasını düzenlemek b) Ülkedeki kredi hacmini ve dağılımını ayarlamak c) Altın ve döviz rezervlerini yönetmek d) Devletin hazinedarlığı yerine getirmek. e) Reeskont oranım belirlemek 2. Merkez Bankasının temel görevleri ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur? a) Para ve kredi politikasını, kalkınma planları ve yıllık programlar göz önünde bulundurularak ekonominin durumuna göre yürütmek b) Hükümetle birlikte milli paranın dış değerini korumak amaçlarıyla gerekli tedbirleri a... Devamı »»»

Cevaplı Sorular 21-40 « Diğer teşkilat ve piyasa

21. Aşağıdakilerden hangisi tezgahüstü piyasalardandır? a) Takasbank para piyasası b) İstanbul altın borsası c) Bankalararası repo piyasası d) İMKB Uluslararası pazar e) İMKB hisse senedi piyasası 22. Kısa dönemli nakit fazlası olup parayı plase edemeyen bankanın TCMB aracılığı ile borç vererek gelir sağlaması hangi piyasada gelişir? a) TCMB açık piyasa işlemleri b) TCMB İnterbank para piyasası c) Bankalararası TL piyasası d) Bankalararası repo piyasası e) Bankalararası döviz piyasası 23. T.C.M.B interbank piyasasında bir bankanın 100 TL kullanabilmesi için he... Devamı »»»

Cevaplı Sorular 41-60 « Diğer teşkilat ve piyasa

41. Kıymetli madenler piyasasında işlem birimi aşağıdakilerden hangisi değildir? a) TL/ons b) TL/gr c) USD/ons d) EURO/ons e) Ons 42. USD/ons işlemlerinin valörleri nedir? a) T+OT+2 b) T+OT + 3 c) T+1 T+3 d) T+OT+4 e) T+OT+5 43. Aşağıdakilerden hangisi Kıymetli Madenler Piyasasında altın işlemlerinin emir tipleri arasında değildir? a) Normal emir b) Resmi müzayede c) Limitli emir d) Standart külçe emri e... Devamı »»»

Cevaplı Sorular 61-80 « Diğer teşkilat ve piyasa

61. Vadeli işlemlerde satın alma hakkını temsil eden kontratlar hangisidir? a) Future kontratlar b) Swap işlemler c) Call option d) Put option e) Forward kontratlar 62. Aşağıdakilerden hangisi TCMB piyasalarından değildir? a) TCMB açık piyasa b) TCMB interbank para piyasası c) TCMB bankalararası döviz piyasası d) TCMB bankalararası tahvil piyasası e) TCMB repo piyasası 63. Bankalararası tahvil piyasası aşağıdaki özelliklerden hangisi ile tanımlanabilir? a) Birincil piyasa, tezgahüstü piyasa b) İkincil piyasa... Devamı »»»

Cevaplı Sorular 81-100 « Diğer teşkilat ve piyasa

81. İstanbul Altın Borsası'nda gerçekleşen ödünç işlemlerinde valör nedir? a) T b) T + l c) T + 2 d) T + 0 e) T + 3 82. Herhangi bir aktif değerin fiyatının bugünden belirlenerek, teslimatının veya nakit uzlaşmasının ilerideki bir tarihte yapılmasını kayda bağlayan sözleşmeler aşağıdakilerden hangisidir? a) Forward sözleşme b) Vadeli işlem sözleşmesi c) Alım satım sözleşmesi d) Çerçeve sözleşmesi e) Opsiyon sözleşmesi 83. Vadeli işlemler piyasasın... Devamı »»»

Açıklamalı 22 Soru « Diğer teşkilat ve piyasa

SORU 1: I. Kaynakların tam olarak istihdamı II. İstikrarlı bir ekonomik büyüme III. Fiyat istikrarının korunması IV.Ödemeler dengesindeki istikrarın sağlanması Yukarıdakilerden hangisi bir ekonominin temel hedefleri arasındadır? A) Yalnız II B) I, II, III, IV C) Yalnız III D) II ve IV ÇÖZÜM 1: Bir ekonomide 4 hedef vardır. - Kaynakların tam olarak istihdamı - Fiyat istikrarını kazanması - istikrarlı bir ekonomik büyüme - Ödemeler dengesindeki istikrarın sağlanması Doğru Cevap B şıkkıdır. SORU 2: Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de faaliyet gösteren organize piyasalardan birisidir?... Devamı »»»