Sermaye piyasaları ve Ekonomi

Cevaplı Sorular 21-40 « Temel Finans Matematiği

21. Aylık faiz oranı %3.8 ise yıllık basit faiz oranı nedir?

a) 46.72
b) 44.83
c) 45.66
d) 40.01
e) 45.00


22. 28 günlük dönemsel faiz %4.7 ise yıllık basit faiz nedir?

a) %62
b) %65
c) %66
d) %61
e) %63


23. Aylık olarak değerlendirilen mevduatın bileşik faizi %82.6 ise aylık faiz nedir?

a) %62
b) %55
c) %54
d) %71
e) %61.7


24. 2 aylık dönemlerde değerlendirilen mevduatın 2 aylık bileşik faizi %78 ise yıllık basit faiz oranı nedir?

a) %60.50
b) %65.01
c) %62.02
d) %66.22
e) %60,00


25. Vadesine 181 gün kalan 100.000 nominal değerli hazine bonosu satın almak istendiğinde faiz oranı %55 ise ödenecek olan fiyat nedir?

a) 785.70
b) 790.00
c) 786.50
d) 805.00
e) 810.00


26. Efektif faizi %67.78 olan 32 gün vadeli spot kredinin nominal değeri nedir?

a) %50.77
b) %52.45
c) %58.78
d) %60.96
e) %55.30


27. 5 aylık mevduat oranının net %49 olduğu varsayımı ile aynı sürede mevduatla eşit getiriyi sağlayacak O/N repo faizi nedir?

a) %48.98
b) %55.02
c) %41.85
d) %44.67
e) %46.00


28. 12 ay sonra kullanılacak olan 1.500.000.000 TL için %5 faiz oranından aylık kaç para yatırım yapılmalıdır?

a) 94.238
b) 95.123
c) 98.124
d) 93.234
e) 94.250


29. Yıllık %60 faizle kullanılan 100.000.000.000 TL 4 sene içinde ödenecekse aylık taksit miktarı nedir?

a) 70.900.000
b) 70.803.800
c) 71.200.000
d) 72.500.000
e) 70.100.000


30. Her ay başında peşin olarak ödenecek 1.000.000 TL, aylık %8 faiz oranı ile değerlendirilirse dönem sonu değeri ne olur?

a) 8200000
b) 8300000
c) 8138964
d) 8250000
e) 8400000


31. 7 yıl boyunca, faiz oranlarının %77 olduğu bir dönemde, her yıl 100.000TL ödediğimiz bir yatırımın bugünkü değeri nedir?

a) 127.484
b) 125.852
c) 127.999
d) 147.858
e) 128.320


32. Aşağıdakilerden hangisi fon kullanım alanlarından değildir?

a) Dönen varlıklardaki artış
b) Duran varlıklardaki artış
c) Vergi ödemeleri
d) Sermaye artırımı
e) Kar payı ödemesi


33. Gelir ve giderlerin tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmesi ilkesi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanmaktadır?

a) Süreklilik ilkesi
b) Dönemsellik ilkesi
c) Önemlilik ilkesi
d) İhtiyatlılık ilkesi
e) Tarafsızlık ilkesi


34. Hangisi aracı kurumların muhasebeleştirmesi gereken işlemlerden değildir?

a) Repo ters repo işlemleri
b) Kredili işlemler
c) Menkul kıymet yatırım ortaklığı işlemleri
d) Rüçhan hakkı işlemleri
e) Sermaye artırım işlemleri


35. Aşağıdakilerden hangisi bilanço kalemlerinden değildir?

a) Dönen varlıklar
b) Duran varlıklar
c) Öz sermaye
d) Kısa vadeli borçlar
e) Brüt satışlar


36. SPK'na göre iç kontrolün amaçlan arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Varlıkların korunması
b) Karlılığın artması
c) Etkinliğin sağlanması
d) Muhasebe kayıtlarının eksiksiz olması
e) Hataların önlenmesi


37. Bir firmanın dönen varlıklarının kısa vadeli borçlarını karşılama gücünü gösteren oran aşağıdakilerden hangisidir?

a) Nakit oran
b) Likidite oranı
c) Cari oran
d) Borç ödeme oranı
e) Alacak devir hızı


38. Bir hisse senedi fiyatının, hisse başına kazancının kaç katı olduğunu gösteren oran aşağıdakilerden hangisidir?

a) Fiyat kazanç oranı
b) Finansal kaldıraç
c) Temettü verimliliği
d) Defter değeri
e) Cari oran


39. Hisse başına defter değeri aşağıdaki formüllerden hangisi yardımı ile bulunabilir?

a) (özsermaye / toplam borçlar) *100
b) (özsermaye / kısa vadeli borçlar) *100
c) (özsermaye / ödenmiş sermaye) *100
d) (özsermaye / yabancı kaynaklar) *100
e) (özsermaye / hisse senedi piyasa fiyatı) *100


40. Piyasa değeri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Halka açık şirketlerde ortakların yatırımları sonucu elde ettikleri getirilerini görmek ve gelecekteki olası getirilerini tahmin etmek, hisse senetlerinin piyasada oluşan fiyatlarının gerçekçiliğini ölçmek için kullanılır

b) Piyasa değerinin hesaplanmasında ; (hisse senedi fiyatı * ödenmiş sermaye) / 1000 formülü kullanılır

c) Şirketlerin piyasa tarafından belirlenen değerini gösterir

d) Piyasa değeri, şirketlerin borsadaki senetlerin alım-satım işlemleri sırasında almış olduğu değere göre değişmektedir

e) Sermaye artırımı yoluyla hisse senetlerin artması durumunda piyasa değeri bedelli sermaye artırımı esnasında kullanılan toplam rüçhan hakları miktarı kadar azalmaktadırCEVAPLAR

21 D
22 E
23 E
24 A
25 B
26 B
27 D
28 A
29 B
30 C
31 A
32 A
33 D
34 C
35 E
36 B
37 C
38 A
39 E
40 C

Açıklamalı 19 Soru « Genel Ekonomi

SORU 1: Üretim faktörlerinden Emek'e ödenen fiyat aşağıdakilerden hangisidir?

A) Faiz
B) Kâr
C) Rant
D) Gelir
E) Ücret

ÇÖZÜM: Üretim faktörlerinin gelirleri:

Emek-ücret
Sermaye-faiz
Doğal kaynak-rant
Girişimci-kâr'dır.

Doğru Cevap E şıkkıdır.SORU 2: Aşağıdakilerden hangisi ikame mala örnek değildir?

A) Tavuk - Hindi
B) Tereyağı - Margarin
C) Sığır eti - Koyun eti
D) Çay-Şeker
E) Zeytinyağı - Ayçiçekyağı

ÇÖZÜM: İkame mallar birbirinin yerine geçebilen yani birbirinin yerine kullanılabilen mallardır. Doğru Cevap D şıkkıdır.SORU 3: Dünya ekonomisinde ülkelerin ekonomik performanslarının karşılaştırılmasında temel gösterge aşağıdakilerden hangisidir?

A) GSYİH
B) GSMH
C) Reel GSMH
D) Net dış alem faktör gelirleri
E) İhracat

ÇÖZÜM: Dünya ekonomisinde ülkelerin ekonomik performanslarının karşılaştırılmasında temel olarak GSYİH (gayrisafi yurt içi hasıla) kullanılır. Çünkü bu gösterge, ulusal sınırlar içinde yaratılan katma değeri göstermektedir. Doğru Cevap A şıkkıdır.SORU 4: GSYİH ile GSMH arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) GSYİH = GSMH + Net dış alem faktör gelirleri
B) GSYİH = GSMH - Net dış alem faktör gelirleri
C) GSYİH = GSMH - Dış alem faktör gelirleri
D) GSYİH = GSMH + Dış alem faktör gelirleri
E) GSYİH = GSMH - İthalat vergisi

ÇÖZÜM: GSYİH: Yurtiçinde yapılan toplam üretim GSMH: Tüm ülke vatandaşlarının (yurtiçinde olsun, yurtdışında olsun) ürettikleri toplam üretim

GSYİH = GSMH - Net Dış Alem Faktör gelirleri Doğru Cevap B şıkkıdır.SORU 5: Bay A, X malını 200 milyon TL'ye almaya razı iken bu malı 150 milyon TL'ye satın almıştır. Bu olay ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Üretici 50 milyon TL rant sağlamıştır.
B) Üretici 150 milyon TL rant sağlamıştır.
C) Üretici 200 milyon TL rant sağlamıştır.
D) Tüketici 50 milyon TL rant sağlamıştır.
E) Üretici 150 milyon TL rant sağlamıştır.

ÇÖZÜM: Eğer bir mal 150 milyon TL'den satılıyor iken bu malı 200 milyon TL vermeye razı olan bir kimsenin bu malı 150 milyon TL'den yani piyasa fiyatından satın alması halinde elde ettiği 50 milyon TL'lik avantaja "Tüketici Rantı" adı verilir. Diğer yandan bu malı piyasada 150 milyon TL'den satılırken, 100 milyon TL'ye satmaya razı olan bir işletmenin bu malı piyasa fiyatından satması halinde elde ettiği ek 50 milyon TL üretici rantı olur. Doğru Cevap D şıkkıdır.SORU 6: Aşağıdakilerden hangisi "toplam arzı" ifade eder?

A) Toplam Yurtiçi üretim - İthalat + İhracat - Stok Değişimi
B) Toplam Yurtiçi üretim - İhracat + İthalat - Stok Değişimi
C) Toplam Yurtiçi üretim + İhracat + İthalat - Stok Değişimi
D) Toplam Yurtiçi üretim + İhracat - İthalat + Stok Değişimi
E) Toplam Yurtiçi üretim + İhracat + İthalat + Stok Değişimi

ÇÖZÜM: Toplam Arz = [Toplam yurtiçi üretim - İhracat] + İthalat - Stok Değişimi Doğru Cevap B şıkkıdır.SORU 7: Aşağıdakilerden hangisi talep enflasyonunun bir göstergesidir?

A) Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE)
B) Toptan Eşya Fiyatları Endeksi (TEFE)
C) Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE)
D) Gayrisafi Milli Hasıla (GSMH)
E) Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH)

ÇÖZÜM: TÜFE talep enflasyonunun bir göstergesi iken, ÜFE maliyet ve yapısal enflasyonun bir göstergesidir. Doğru Cevap A şıkkıdır.SORU 8: Üretim faktörlerinin alınıp satıldığı piyasalara ne denir?

A) Nihai mal ve hizmet piyasaları
B) Finansal piyasalar
C) Sermaye piyasaları
D) Faktör piyasaları
E) Para piyasası

ÇÖZÜM: Doğal kaynak, emek, sermaye gibi üretim faktörlerinin alınıp satıldığı piyasalara üretim faktör piyasaları adı verilir. Doğru Cevap D şıkkıdır.SORU 9:

I. Nihai Mal ve Hizmet Piyasası
II. Finans Piyasaları
III. Üretim Faktör Piyasaları

Yukarıdakilerden hangisi reel kesim içinde yer alır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III

ÇÖZÜM: Reel kesim; Nihai mal ve hizmet piyasaları ile üretim faktör piyasalarından oluşur. Doğru Cevap D şıkkıdır.SORU 10: Safi Milli hasıla için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) GSYİH - Amortismanlar
B) GSYİH - Dolaylı vergiler
C) GSMH - Amortismanlar
D) GSMH - Dolaylı vergiler
E) GSMH - Transfer harcamaları

ÇÖZÜM: SMH = GSMH - Amortismanlardır. Doğru Cevap C şıkkıdır.SORU 11: Milli Gelir için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Ücret + Faiz + Kâr + Rant
B) Kişisel Gelir - Transfer ödemeleri
C) SMH - Dolaylı vergiler
D) GSMH - Amortismanlar
E) Kullanılabilir Gelir + Kişisel Gelir - Transfer Ödemeleri

ÇÖZÜM:

GSMH
(-) Amortismanlar
---------------------------
Safi Milli Hasıla (-)
Dolaylı vergiler
---------------------------
Milli Gelir
(+) Transfer Ödemeleri
---------------------------
Kişisel Gelir
(-) Direkt Vergiler
---------------------------
Kullanılabilir Gelir

Doğru Cevap D şıkkıdır.SORU 12: Yakın ikame imkanı bulunmayan bir malın tek satıcısının olduğu piyasaya ne denir?

A) Monopson
B) Monopol
C) Monopolü rekabet
D) Tam rekabet
E) Oligopol

ÇÖZÜM: Tekel durumundaki bir satıcı firmanın olduğu piyasaya Monopol adı verilir. Doğru Cevap B şıkkıdır.SORU 13: Birbirinin yerini alabilen fakat aynı olmayan (heterojen) mal satan az sayıda firmanın oluşturduğu piyasa aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tam rekabet
B) Saf Oligopol
C)Farklılaştırılmış Oligopol
D) Saf Monopol
E) Monopollü rekabet

ÇÖZÜM: Az sayıda firmanın oluşturduğu piyasaya oligopol piyasa adı verilir. Bu firmalar birbirinin aynı mal satıyorlarsa saf oligopolden, birbirinden farklı ama benzer mallar satıyorlarsa farklılaştırılmış oligopolden söz edilir. Doğru Cevap C şıkkıdır.SORU 14: Tam rekabet piyasasında bulunan bir firmanın en yüksek kârı elde etmesi koşulu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fiyat = Marjinal hasılat
B) Ortalama Hasılat = Ortalama Maliyet
C) Ortalama Hasılat = Marjinal Hasılat
D) Marjinal maliyet = Marjinal Hasılat
E) Ortalama Maliyet = Marjinal Maliyet

ÇÖZÜM: Tüm piyasalarda firmanın maksimum kâr elde ettiği noktada marjinal maliyet, marjinal hasılata eşittir. Doğru Cevap D şıkkıdır.SORU 15: Tam rekabet piyasasında uzun dönemde aşırı kâr ortadan kalkmaktadır. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Marjinal maliyetin marjinal hasılata eşit olması
B) Çok sayıda alıcını olması
C) Çok sayıda satıcının olması
D) Piyasaya giriş çıkışların serbest olması
E) Üretilen malların homojen olması

ÇÖZÜM: Tam rekabet piyasasında piyasaya giriş çıkışlar serbest olduğundan uzun dönemde aşırı kâr ortadan kalkar. Doğru Cevap D şıkkıdır.SORU 16: Kamu açığının artması sonucu devletin daha çok borçlanma isteği sonucu reel kesimin istediği oranda fon bulamamasına ne ad verilir?

A) Dışlanma etkisi
B) Yüksek faiz
C) Risk primi
D) Bütçe açığı
E) Konsolidasyon

ÇÖZÜM: Devletin borcunun artması ile reel kesimin fon bulamamasına dışlanma etkisi (crowding out) adı verilir. Doğru Cevap A şıkkıdır.SORU 17: Kamu gelirleri>Kamu harcamalarından büyük ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Kamu kesimi dengededir.
B) Kamu kesimi fazla vermektedir.
C) Kamu kesimi açık vermektedir.
D) Dış ticaret açığı vardır.
E) Dış ticaret fazlası vardır.

ÇÖZÜM: Kamu Gelirleri > Kamu harcamaları => Kamu kesimi fazla vermektedir. Doğru Cevap B şıkkıdır.SORU 18: Aşağıdakilerden hangisi kamu kesimi içinde yer almaz?

A) Yerel Yönetimler
B) Döner Sermayeler
C) Sosyal Güvenlik Kuruluşları
D) Özelleştirilmiş Kurumlar
E) Konsolide Bütçe İdareleri

ÇÖZÜM:

Kamu kesimi;

a) Konsolide Bütçe idareleri

i) Genel Bütçeli İdareler
ii) Katma Bütçeli İdareler

b) Kamu İktisadi Teşebbüsleri
c) Özelleştirme Kapsamındaki Kuruluşlar
d) Yerel Yönetimler
e) Fonlar
f) Sosyal Güvenlik Kuruluşları
g) Döner Sermayeler

Doğru Cevap D şıkkıdır.SORU 19: Konsolide Bütçe Harcamaları ile Konsolide Bütçe Gelirlerinin eşit olmasına ne denir?

A) Kamu Kesimi Dengesi
B) Kamu Kesimi Açığı
C) Bütçe Açığı
D) Bütçe Fazlası
E) Denk Bütçe

ÇÖZÜM: Konsolide Bütçe Harcamaları = Konsolide Bütçe Gelirleri => Denk Bütçe
Doğru Cevap E şıkkıdır.

Cevaplı Sorular 21-40 « Diğer teşkilat ve piyasa

21. Aşağıdakilerden hangisi tezgahüstü piyasalardandır?

a) Takasbank para piyasası
b) İstanbul altın borsası
c) Bankalararası repo piyasası
d) İMKB Uluslararası pazar
e) İMKB hisse senedi piyasası


22. Kısa dönemli nakit fazlası olup parayı plase edemeyen bankanın TCMB aracılığı ile borç vererek gelir sağlaması hangi piyasada gelişir?

a) TCMB açık piyasa işlemleri
b) TCMB İnterbank para piyasası
c) Bankalararası TL piyasası
d) Bankalararası repo piyasası
e) Bankalararası döviz piyasası


23. T.C.M.B interbank piyasasında bir bankanın 100 TL kullanabilmesi için her günkü değeri resmi gazetede tespit edilen kaç TL karşılığı DİBS tutmalıdır?

a) 90 TL
b) 100 TL
c) 110 TL
d) 150 TL
e) 120 TL


24. T.C.M.P İnterbank piyasasında işlem yapıldığında ekranda aşağıdakilerden hangi veri gösterilir?

a) Bu piyasada işlem yapan bankanın kimliği
b) Verilen en düşük 5 emir
c) En iyi teklifler
d) Faiz oranlan
e) Verilen en yüksek 5 emir


25. T.C.M.B İnterbank piyasasında işlem yapıldığında aşağıdakilerden hangisi uygulanan vadelerin dışında kalır?

a) l
b) 7
c) 30
d) 60
e) 45


26. TCMB döviz ve efektif piyasaları işlem sınırı nedir?

a) 1.000$ ve katlan
b) 100 $ ve katlan
c) 10.000$ ve katları
d) 100.000$ ve katlan
e) 1.000000$ ve katları


27. Aşağıdakilerden hangisi TCMB döviz ve efektif piyasalarda işlem yapma kriterleri arasında değildir?

a) Merkez bankası tarafından yürütülmekte olan APİ işlemleri veya bankalar arası para piyasasına katılmış olmaları

b) Merkez bankası tarafından yürütülmekte olan İnterbank para piyasası işlemlerine katılmış olmaları

c) İlgili taahhütname ve sözleşmeleri imzalamış olmaları

d) Merkez bankası nezdinde DİBS deposu açtırmış olmaları

e) Sermaye yeterliliği rasyosunun sağlanması


28. Aşağıdakilerden hangisi, İMKB uluslararası pazarla ilgili ifade yanlıştır?

a) Pazar serbest bölge bünyesinde olduğundan dolayı söz konusu transferlerde bazen sınırlayıcı kısıtlamalar oluşabilmektedir

b) Uluslararası fon yöneticileri kambiyo kısıtlamaları gibi operasyonel riskleri kaldıran Pazar üzerinden giriş yapabilme imkanı sağlamaktadır

c) Uluslararası piyasalarda kaynak bulma arayışında olan ihraççılara imkanlar sunulmaktadır

d) Piyataya yerli ve yabancı bireysel yatırımcılar katılabilmektedir

e) Piyasaya yerli ve yabancı kurumsal yatırımcılar katılabilmektedir


29. Bankaların organize bir piyasa dışında kendileri aralarında işlem yapmalarının asıl sebebi değildir?

a) Daha likidite bir piyasa oluşu
b) TCMB'nın kendilerine tanıdıkları limitlerin yetersiz oluşu
c) TCMB piyasasında maliyetin yüksek olması
d) Kendileri aralarında teminat istenmemesi
e) Saat esnekliği


30. Hazine ihale ödemelerinde piyasa beklentisi nasıl olur?

a) Tahvil fiyatları artar
b) Döviz artar
c) Altın yükselir
d) Tahvil faizleri düşer
e) Repo faizi artar


31. Piyasada hazine bonosu faiz oranlarının yükselmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a) Menkul kıymet fiyatlarının azalması
b) Döviz kurlarının düşmesi
c) Rezerv rakamlarının yüksek açıklanması
d) Hazine ihalelerinde satış hacminin yüksel olması
e) Kamu kesimi borçlanma ihtiyacının artması


32. Bankalararası ileri valörlü döviz işlemleri gün içinde hangi saate kadar gerçekleşmektedir?

a) 16.00
b) 16.30
c) 17.00
d) 14.00
e) 17.30


33. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul Altın Borsası piyasaları kapsamında değildir?

a) Kıymetli madenler piyasası
b) Kıymetli madenler ve opsiyon piyasası
c) Kıymetli madenler para piyasası
d) Kıymetli madenler döviz piyasası
e) Forward piyasalar


34. Aşağıdakilerden hangisi kıymetli madenler piyasası dışında kalmaktadır?

a) Standart altın işlemleri
b) Standart gümüş işlemleri
c) Standart dışı altın işlemleri
d) Standart bakır işlemleri
e) Standart platin işlemleri


35. Kıymetli madenler borsasında kimler işlem yapamaz?

a) Tüm bankalar
b) Yetkili müesseseler
c) Kıymetli maden aracı kurumları
d) Kıymetli maden üretim faaliyetinde bulunan kuruluşlar
e) Kıymetli maden pazarlaması faaliyetinde bulunan kuruluşlar


36. Kıymetli işlem piyasasında işlem yöntemi nasıl yürütülmektedir?

a) Çok fiyat
b) Tek fiyat müzayede sistemi
c) Çok fiyat müzayede sistemi
d) Tek fiyat
e) Müzayede sistemi


37. Kıymetli madenler piyasasında işlemler hangi saatler arası gerçekleşir?

a) 11.00 13.00/15.00 16.00
b) 11.00 12.00/15.00 16.00
c) 11.00 13.00/15.00 16.30
d) 10.00 13.00/15.00 16.00
e) 10.00 12.00/13.00 16.00


38. Üyelerin işlemlerini yapabilmeleri için gerekli olan teminat nasıl adlandırılır?

a) Risk teminatı
b) İşlem teminatı
c) Borç teminatı
d) Geri dönüş teminatı
e) Alacak teminatı


39. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul Altın Borsası piyasaları teminat kapsamında değildir?

a) Her türlü devlet tahvili
b) Yatırım fonu
c) Altın
d) Banka teminat mektupları
e) Hazine teminatı


40. Kıymetli madenler piyasasında gerçekleşen işlemlerden alıcı ve satıcıdan % kaç; komisyon alınır?

a) %0.15
b) %0.015
c) %0.0015
d) %0.00015
e) %0.000015CEVAPLAR

21 C
22 B
23 C
24 C
25 D
26 E
27 B
28 A
29 A
30 E
31 E
32 C
33 C
34 D
35 A
36 A
37 C
38 B
39 E
40 D