Sermaye piyasaları ve Ekonomi

Cevaplı Sorular 81-100 « Takas ve Operasyon

81. TBPP'mda teminat olarak gösterilen bir hisse senedinin toplam değerlenmiş teminatın içindeki payı aşağıdakilerden hangisidir?

a) %25
b) %15
c) %20
d) %10
e) %5


82. TBPP'mda aynı gün valörlü işlemler hangi saatler arasında gerçekleştirilir?

a) 9:30-12:00/13:00-15:30
b) 10:00-12:00/13:00-15:30
c) 9:30-12:00/13:00-16:00
d) 10:00-12:00/13:00-16:00
e) 9:00-12:00/13:00-14:00


83. TBPP'mda minimum işlem tutarı aşağıdakilerden hangisidir?

a) 5 milyar
b) l milyar
c) 10 milyar
d) 2 milyar
e) 500 milyon


84. TBPP'ında alış ve satış oranlarında eşitlik olması durumunda hangi öncelik esas alınır?

a) Kurumun vermiş olduğu emrin hacmi
b) Bir önceki teklifte en yüksek oranı veren kuruluş
c) Kuruma verilen toplam işlem limitinin büyüklüğü
d) Verilen emrin zaman önceliği
e) Kurumun temerrüte düşme derecesi


85. Saat 16:30'a kadar kapatılmayan gün içi menkul kıymet kredilerinin O/N krediye dönüşümünde aşağıdaki faiz oranlarından hangisi uygulanır?

a) İnterbank O/N oranı+25
b) Borsa para piyasası O/N+25
c) (İnterbank O/N oram+25) x 2
d) (Borsa para piyasası O/N + 25)x 2
e) Borsa para piyasası O/N


86. Aracı kuruluşlar teminat olarak devlet tahvili/hazine bonosu kullanmaları durumunda riskin ne kadarı kadar teminat vermek zorundadırlar?

a) %125
b) %250
c) %200
d) %150
e) %50


88. Menkul kıymet kredi sözleşmelerinde, hisse senedi ve hisse senedi dışında verilen teminat türleri için hangi durumlarda Takasbank tarafından aracı kurumlara, teminatını başlangıç teminat oranına tamamlaması için marjin cali yapılır?

a) Hisse senedi için marjin call oranı %17 ve hisse senedi dışında verilen teminat türleri için marjin cali oranı %25

b) Hisse senedi için marjin call oranı %25 ve hisse senedi dışında verilen teminat türleri için marjin cali oram %25

c) Hisse senedi için marjin call oram %25 ve hisse senedi dışında verilen teminat türleri için marjin cali oram % 17

d) Hisse senedi için marjin call oram %17 ve hisse senedi dışında verilen teminat türleri için marjin cali oranı % 17

e) Hisse senedi için marjin call oram %25 ve hisse senedi dışında verilen teminat türleri için marjin cali oranı % 15


89. İş Bankası A hisse senedinin %50 bedelli, %50 bedelsiz sermaye artırımı yaptığı ve aynı tarihte %78 oranında temettü dağıttığı varsayımı ile 2 lot hisse sendi bulunan yatırımcının sermaye artırımı sonrasında portföyünde kaç adet hisse senedi oluşur?

a) 4000
b) 3560
c) 356
d) 400
e) 378


90. İş Bankası C hisse senedinin %60 bedelli, %40 bedelsiz sermaye artırımı yaptığı ve aynı tarihte %12 oranında temettü dağıttığı varsayımı ile 2 lot hisse sendi bulunan yatırımcının sermaye artırımı sonrasında portföyünde kaç adet hisse senedi oluşur?

a) 4000
b) 5200
c) 3600
d) 2400
e) 4120


91. Rüçhan hakkı kupon pazarının son işlem günü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Rüçhan hakkı kullanma süresinin son günüdür
b) Rüçhan hakkı kullanma süresi sonundan önceki 5. işgünüdür
c) Rüçhan hakkı kullanma süresi sonundan Önceki 6. işgünüdür
d) Rüçhan hakkı kullanma süresi sonundan önceki 7. işgünüdür
e) Rüçhan hakkı kullanma süresi sonundan önceki 30. işgünüdür


92. Teslim karşılığı ödeme prensibinin en önemli Özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

a) Hisse senedi işlemlerinin takasında kısmi teslim karşılığı kısmi ödeme yapılmaktadır
b) Borsada gerçekleşen tüm işlemlerin takası tek merkezde yapılmaktadır
c) Temerrüte düşen üyelerin blokeleri borsa birincil piyasada satılmaktadır
d) Temerrüte düşen üyelerin blokeleri toptan satışlar pazarında satılmaktadır
e) Günlük bazda netleştirme yapılmaktadır


93. Menkul kıymet kredilerinde Takasbank aşağıdaki durumların hangisinde teminatların kapatılmasında çağrı yapabilir?

a) Teminatın hisse senedinden oluşması durumunda toplam teminatın toplam riskin %125'inin altına düşmesi durumunda

b) Teminatın hisse senedinden oluşması durumunda toplam teminatın toplam riskin %100'ünün altına düşmesi durumunda

c) Teminatın hisse senedinden oluşması durumunda toplam teminatın toplam riskin %150'sinin altına düşmesi durumunda

d) Teminatın hisse senedinden oluşması durumunda toplam teminatın toplam riskin %50'sinin altına düşmesi durumunda

e) Teminatın hisse senedinden oluşması durumunda toplam teminatın toplam riskin %25'inin altına düşmesi durumunda


94. Ödünç menkul kıymetler için ödünç veren kuruluşa ödenecek olan komisyon oram aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kredi kullanımından önceki günde oluşan son seans ağırlıklı ortalama fiyatı ile bulunan piyasa fiyatının , ödünce konu olduğu süre içinde her gün için onbinde l oranında komisyon ödenir

b) Kredi kullanımından önceki günde oluşan son seans ağırlıklı ortalama fiyatı ile bulunan piyasa fiyatının , ödünce konu olduğu süre içinde her gün için yüzbinde 5 oranında komisyon ödenir

c) Kredi kullanımından önceki günde oluşan son seans kapanış fiyatı ile bulunan piyasa fiyatının , ödünce konu olduğu süre içinde her gün için onbinde l oranında komisyon ödenir

d) Kredi kullanımından önceki,günde oluşan son seans ağırlıklı ortalama fiyat* ile bulunan piyasa fiyatının , ödünce konu olduğu süre içinde her gün. için onbinde 5 oranında komisyon ödenir

e) Kredi kullanımından önceki günde oluşan son seans kapanış fiyatı ile bulunan piyasa fiyatının , ödünce konu olduğu süre içinde her gün için onbinde 5 oranında komisyon ödenir


95. Takas ve ödeme sistemlerinde menkul ve nakdin eşanlı olarak transferi aşağıdaki sistemlerden hangisi ile gerçekleştirilir?

a) EFT
b) Şartlı virman
c) Serbest virman
d) TETS
e) Mahsup


96. Takasbank saklama kasalarının hangisinde menkul kıymet teslimi işlemleri yapılmaktadır?

a) Kıymet alma kasası
b) Kıymet verme kasası
c) Saklama kasası
d) İstinye kasası
e) Kıymet kasası


97. Yeni açılan hesaplara ilişkin kimlik bilgilerinin Takasbank'a iletilmesi için gerekli olan yasal sure kaç gündür?

a) 10
b) 2
c) 7
d) 30
e) 15


98. Saklama merkezine teslim edilecek olan menkul kıymetlerin aşağıdaki özelliklerden hangisini taşıması gerekmez?

a) Menkul kıymetin eksik olmaması
b) Menkul kıymetin zayii olması durumu
c) Menkul kıymetin sahte olmaması
d) Anapara Ödeme süresinin geçmemiş olması
e) Tedbir konulmamış olması


99. Takasbank'ın ortaklık yapısı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Yönetim kurulunun 5 üyesi A grubu pay sahibi ortaklar arasından seçilir

b)Yönetim kurulunun 4 üyesi B grubu pay sahibi ortaklar arasından seçilir

c) B grubu pay sahibi ortaklar arasından gösterilen adaylar arasından 2'si bankalar, 2'si aracı kurumlar, 1'i bunlardan en çok oy almış aday olmak üzere genel kurulda seçilir

d) A grubu pay sahibi ortaklar arasından gösterilen adaylar arasından 2'si bankalar, 2'si aracı kurumlar, 1'i bunlardan en çok oy almış aday olmak üzere genel kurulda seçilir

e) B ve B grubu pay sahibi ortaklar arasından gösterilen adaylar arasından 3'ü bankalar 2'si aracı kurumlar tarafından genel kurulda seçilir


100. Hisse senedi temettü kupon ödemelerinde Takasbank'a kupon teslim süresi kaç gündür?

a) T+l
b) T+2
c) 7 işgünü
d) 10 işgünü
e) 3 işgünüCEVAPLAR

81 B
82 B
83 A
84 D
85 C
86 A
87 D
88 C
89 D
90 D
91 B
92 A
93 A
94 D
95 C
96 A
97 D
98 B
99 D
100 A

Açıklamalı 22 Soru « Diğer teşkilat ve piyasa

SORU 1:

I. Kaynakların tam olarak istihdamı
II. İstikrarlı bir ekonomik büyüme
III. Fiyat istikrarının korunması
IV.Ödemeler dengesindeki istikrarın sağlanması

Yukarıdakilerden hangisi bir ekonominin temel hedefleri arasındadır?

A) Yalnız II
B) I, II, III, IV
C) Yalnız III
D) II ve IV

ÇÖZÜM 1: Bir ekonomide 4 hedef vardır.

- Kaynakların tam olarak istihdamı
- Fiyat istikrarını kazanması
- istikrarlı bir ekonomik büyüme
- Ödemeler dengesindeki istikrarın sağlanması

Doğru Cevap B şıkkıdır.SORU 2: Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de faaliyet gösteren organize piyasalardan birisidir?

A) Bankalararası TL Piyasası
B) Serbest Döviz Piyasası
C) Bankalararası Repo Piyasası
D) IMKB Tahvil ve Bono piyasası
E) Bankalararası Tahvil Piyasası

ÇÖZÜM: IMKB Tahvil ve bono Piyasası üyeleri, yasaları ve yönetenleriyle organize bir piyasadır. Bankalararası TL piyasası, Serbest döviz piyasası, Bankalararası repo piyasası ve Bankalararası tahvil piyasası tezgahüstü piyasalardır.
Doğru Cevap D şıkkıdır.SORU 3:
I. TCMB Açık Piyasa
II. TCMB İnterbank Para Piyasası
III. TCMB Tahvil Piyasası

Yukarıdakilerden hangisi T.C. merkez Bankası Piyasalarından biridir?

A) Yalnız II
B) I ve II
C) I, II ve III
D) Yalnız III
E) Yalnız I

ÇÖZÜM: TCMB Açık piyasa, TCMB İnterbank Para Piyasası ve TCMB Döviz Piyasası TC Merkez Bankası piyasalarındandır. İMKB'nin Tahvil ve Bono Piyasası vardır.
Doğru Cevap B şıkkıdır.SORU 4:

I. Türk lirası karşılığında menkul kıymet kesin alım satımı
II. Geri alım vaadi ile satım
III. Geri satım vaadi ile alım işlemleri
IV.Menkul kıymetlerin ödünç alınıp verilmesi
V. Türk Lirası depo alınması verilmesi

Yukarıdakilerden hangisi T.C. Merkez Bankası bünyesinde yapılan açık piyasa işlemlerindendir?

A) II, III ve V
B) I, II, III, IV ve V
C) Yalnız V
D) I, II ve IV
E) IV ve V

ÇÖZÜM:1, II, III, IV ve V T.C. Merkez bankası bünyesinde yapılan açık piyasa işlemleri arasındadır.
Doğru Cevap B şıkkıdır.SORU 5: İnterbank (Bankalararası Para Piyasası) hangi tarihte kurulmuştur?

A) 02.04.1986
B) 03.04.1996
C) 02.04.1976
D) 04.02.1966
E) 02.04.1994

ÇÖZÜM:İnterbank 02 Nisan 1986'da TCMB'nin açık piyasa işlemleri çerçevesinde Türk lirası depo işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla kurulmuştur.
Doğru Cevap A şıkkıdır.SORU 6:

I. Kur rejimi tek başına TCMB tarafından belirlenir.
II. Kur rejimi tek başına Hükümet tarafından belirlenir.
III, Kur rejimi TCMB ve Hükümet tarafından ortaklaşa belirlenir.

Yukarıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A) I, II ve III
B) Yalnız I
C) Yalnız II
D) Yalnız III
E) II ve III

ÇÖZÜM: Kur rejimi TCMB ve Hükümet tarafından ortaklaşa belirlenir. Kur rejimi çerçevesindeki kur politikası TCMB yetkisindedir. Doğru Cevap D şıkkıdır.SORU 7: Kıymetli Madenler Piyasasında gerçekleşen işlemlerden alıcıdan ve satıcıdan toplam ne kadar komisyon alınır?

A) 0,0005 (onbinde beş)
B) 0,0006 (onbinde altı)
C) 0,0004 (onbinde dört)
D) 0,0003 (onbinde üç)
E) 0,00015 (onbinde birbuçuk)

ÇÖZÜM: Kıymetli Madenler Piyasasında gerçekleşen işlemlerden alıcıdan ve satıcıdan 0,00015 (onbinde bir buçuk) olmak üzere toplam 0,0003 (onbinde üç) komisyon alınır.
Doğru Cevap D şıkkıdır.SORU 8: Vadeli işlem sözleşmelerinde aynı özelliklere sahip sözleşme bazında olmak kaydıyla uzun pozisyon karşısında kısa pozisyon, kısa pozisyon karşısında ise uzun pozisyon alınarak pozisyon tasfiyesine ne denir?

A) Uzun pozisyon
B) Ters işlem (pozisyon kapatma)
C) Line
D) Kısa pozisyon
E) Takas

ÇÖZÜM 8: Ters işlemle pozisyon tasfiye edilir. Doğru Cevap B şıkkıdır.SORU 9: ......................borsada alıcı karşısında satıcı, satıcı karşısında alıcı kısmına geçerek piyasa katılımcılarının hak ve yükümlülüklerini teminat altına alan, gerçekleşen işlemler sonucu oluşan ödeme ve teslimat yükümlülüklerinin zamanında yapılmasını sağlayan ve risklerin takibi kontrolü ve teminatların tesisini sağlamakla görevli merkezdir.

A) IMKB
B) TCMB
C) Takas Merkezi
D) Hazine Müsteşarlığı
E) Maliye Bakanlığı

ÇÖZÜM 9: Takas merkezi, borsa bünyesinde oluşturabileceği gibi, bir banka veya sadece takas işlemlerini yürüten bir takas kuruluşu da takas merkezi olarak görevlendirilebilir. Doğru Cevap C dir.SORU 10: Piyasadaki günlük fiyat hareketleri karşısında güncelleştirilen teminat tutarlarının kazanması gereken alt düzeye ne denir?

A) Asgari teminat
B) Garanti Fonu
C) Başlangıç Teminatı
D) Sürdürme Teminatı
E) Marj

ÇÖZÜM 10: Teminat hesaplan her gün uzlaşma fiyatına göre güncelleştirilir. Alman pozisyon açısından vadeli işlem ve opsiyon işlemlerinde değer kaybı söz konusu olduğunda başlangıç teminatının sürdürme teminatına veya daha altına düşmesi durumunda tamamlanma çağrısı yapılarak teminatın başlangıç teminatı seviyesine tamamlanması talep edilir. Doğru Cevap D şıkkıdır.SORU 11: Aşağıdakilerden hangi opsiyon türünde vadesinden önce işlem yapılabilir?

A) Satın alma opsiyonu
B) Satma opsiyonu
C) Avrupa opsiyonu
D) Amerikan opsiyonu
E) Alım opsiyonu

ÇÖZÜM 11: Amerika opsiyonunda vadesinden önce işlem yapılabilir. Doğru Cevap D şıkkıdır.SORU 12:

I. Halka satış yöntemi
II. Bakiyeyi yüklerin yöntemi
III. İhale yöntemi
IV. Kotasyon yöntemi

Yukarıdakilerden hangisi Açık piyasa işlemleri (API) Müdürlüğünce gerçekleştirilen açık piyasa işlemlerinde kullanılan yöntemlerden birisidir?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) III ve IV
D) III
E) IV

ÇÖZÜM: İhale yönteminde, kazanan her teklif kendi faizinden ve fiyatından işlem görür.
- Teklifler EFT aracılığıyla alınır.
- Kotasyon yönteminde; faiz ya da fiyat TCMB tarafından belirlenir.

Doğru Cevap C şıkkıdır.SORU 13: Aşağıdakilerden hangisi înterbank Bankalararası Para Piyasasında işlem yapılabilir?

A) Özel finans kurumlan
B) Aracı kuruluşlar
C) Factoring şirketleri
D) Sadece Bankalar
E) Yetkili Müesseseler

ÇÖZÜM: Interbank'ta sadece bankalar işlem yapabilir. Doğru Cevap D şıkkıdır.SORU 14: Aşağıdakilerden hangisi Bankaların Bankalararası Para piyasasında (Interbank) işlem yapabilmek için yatırmak zorunda oldukları teminat çeşitlerinden biri değildir?

A) Altın
B) Yabancı Bono Tahvil
C) Döviz Deposu
D) DÎBS
E) Gümüş Deposu

ÇÖZÜM: Interbank piyasasında teminat olarak kabul edilen değerler:

- DİBS
- Döviz Deposu, Efektif deposu
- Yabancı bono, tahvil
- Altın deposudur.

Doğru Cevap E şıkkıdır.SORU 15: Aşağıdakilerden hangisi İstanbul Altın Borsası üyeleri arasında değildir?

A) Bankalar
B) Özel Finans Kurumlan
C) Yetkili Müesseseler
D) Kıymetli Maden Aracı Kurumlan
E) Kooperatifler

ÇÖZÜM: Bankalar, Özel Finans kurumları, yetkili müesseseler, kıymetli maden aracı kurumlan ile yurt dışında yerleşik kişi ve kuruluşlar İstanbul Altın Borsasına üye olabilirler. Doğru Cevap E şıkkıdır,SORU 16: İstanbul Altın Borsasında üyelerin işlemleri dolayısıyla diğer üyelere ve borsaya karşı yükümlülüklerini yerine getirmemelerine karşı yatırmak zorunda oldukları teminatın adı nedir?

A) İşlem teminatı
B) Risk teminatı
C) Kürtaj
D) Başlangıç teminatı
E) Sürdürme teminatı

ÇÖZÜM: Risk teminatı denir. Doğru Cevap B şıkkıdır.SORU 17: Aşağıdakilerden hangisi Döviz ve Efektif Piyasaları Müdürlüğü'nün görevleri arasında değildir?

A) Döviz ve efektif piyasalarına aracılık etmek
B) Para politikası ve piyasaların gerektirdiği durumlarda döviz piyasalarına müdahale etmek
C) TCMB'nca günlük olarak ilan edilen gösterge kurlarını belirlemek
D) TL'nin yurt dışı piyasalarda döviz karşılığında işlem görmesini sağlamak amacıyla TL banknot göndermek
E) Banknot ihraç etmek

ÇÖZÜM: Banknot ihraç etmek TCMB tekelindedir. Doğru Cevap E şıkkıdır.SORU 18:

I. TCMB İnterbank para piyasasında işlem yapmanın maliyetli
olması
II. TCMB'nin bankalara tanıdıkları limitlerin yetersiz gelmesi
III. TCMB bünyesinde yapılan her işlem için teminat alınması

Yukarıdakilerden hangisi bankaların TCMB İnterbank para piyasası yerine Bankalararası TL piyasasında işlem yapma nedenlerinden birisidir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I, II ve III
E) I ve II

ÇÖZÜM: Bankalar, Türk Lirası alışverişlerini TCMB bünyesindeki İnterbank Para Piyasasından yapabildikleri gibi ikincil piyasa olarak da adlandırılan Bankalararası TL Piyasasında özel bir düzenlemeye tabi olmadan, kendi aralarında da yapabilmektedirler. TCMB Interbank para piyasasında işlem yapma maliyeti yüksektir, teminat yatırmak zorundadır ve TCMB'nin bankalara tanıdıkları limitler yetersiz gelebilmektedir. Doğru Cevap D şıkkıdır.SORU 19: Aşağıdakilerden hangisi Forward ve Future Piyasalar arasındaki farklardan biri değildir?

A) Future piyasalarda marjın uygulaması vardır.
B) Forward piyasalarda miktar standart değildir.
C) Forward piyasaların aksine, Future piyasalarda sözleşme miktarları standarttır.
D) Future piyasalarda sözleşme vadeleri standarttır.
E) Forward piyasalar organize piyasalardır.

ÇÖZÜM: Forward piyasalar tezgahüstü piyasalardır. Future piyasalar ise organize piyasalardır.
Doğru Cevap E şıkkıdır.SORU 20:

I. Temel amacı fiyat istikrarını sağlamaktır
II. Açık piyasa işlemleri yapmak
III. Hükümetle birlikte Türk Lirasının iç ve dış değerini kazanmak için tedbirler almak
IV. Ülke altın ve döviz rezervlerini yönetmek

Yukarıdakilerden hangisi T.C Merkez Bankasının görevleri arasındadır?

A) Yalnız II
B) I, II, III ve IV
C) Yalnız III
D) Yalnız I
E) I, II ve IV

ÇÖZÜM: I, II, III ve IV. T.C Merkez bankasının görevleri arasındadır. Aynı zamanda bankaların zorunlu karşılık ve dısponibiliteleri belirler, mali piyasadan izler, reeskont ve avans işlemleri yapar.
Doğru Cevap B şıkkıdır.SORU 21:

I. Normal Emir
II. Standart külçe emri
III. Resmi müzayede
IV. Limitli emir

Yukarıdakilerden hangisi Kıymetli Madenler Piyasasında Altın işlemlerindeki emir tiplerindendir?

A) I, II ve III
B) Yalnız IV
C) III ve IV
D) Yalnız II
E) I ve IV

ÇÖZÜM: Limitli emir - emir tiplerinden değildir. Doğru Cevap A şıkkıdır.SORU 22: İMKB Vadeli işlemler Piyasasında işlem gören döviz üzerine vadeli işlem sözleşmelerinde sürdürme teminatı ne kadardır?

A) Başlangıç teminatının % 50'si
B) 30 Milyar TL
C) Başlangıç teminatının % 80'si
D) 15 Milyar TL
E) Başlangıç teminatının % 20'si

ÇÖZÜM: Sürdürme teminatı başlangıç teminatının %80'idir. Doğru Cevap C şıkkıdır.

Cevaplı Sorular 1-20 « Tahvil ve Bono Piyasası

l. Tahvil ve bono piyasasında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılamaz?

a) Repo
b) Ters repo
c) Kesin alım
d) Halka arz
e) Kesin satım


2. Tahvil ve bono piyasası hangi tarihte kurulmuştur?

a) 02.01.1997
b) 17.06.1991
c) 03.06.1996
d) 17.02.1993
e) 01.01.1986


3. Tahvil ve bono piyasasında işlem yapabilme yetkisine sahip kuruluşlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Bankalar
b) TCMB
c) Aracı kurumlar
d) Değerlendirme şirketleri
e) Kamu bankaları


9. Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem yapacak banka ve aracı kurumlar için aşağıdaki koşulların hangisi aranmaz?

a) İMKB tarafından hazırlanarak, SPK tarafından onaylanan ve genel şartlar ile iştirakçi üyelerin yükümlülüklerini kapsayan "Tahvil ve Bono Piyasası Taahhütnamesi "nin imzalanmış olması

b) Nakit için Takasbank nezdindeki "Üye Serbest Cari Hesabı" ile "Tahvil Takas Borcu Hesabı" açılmış olması

c) Menkul kıymetler için Takasbank nezdinde "Menkul Kıymetler Depo Hesapları" açılmış olması

d) Sermaye Piyasası Kurulu'ndan yetki belgesi alınması

e) Özsermaye limitinin yeterli olması


6. Repo-ters repo piyasasında işlem saatleri aşağıdakilerden hangisidir?

a) 09:00/12:00
b) 09:30/12:00
c) 09:30/12:00-13:00/16:00
d) 09:30/17:00
e) 09:00/17:00


7. Depo sertifikaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Takasbank veya SPKurulu'nca uygun görülen saklama kuruluşlarınca depo edilirler
b) Yabancı menkul kıymetleri temsilen çıkarılırlar
c) Yabancı menkul kıymetlerin sağladıkları tüm haklan sağlarlar
d) Nama yazılıdırlar
e) Yabancı menkul kıymetin para birimi cinsinden çıkarılırlar


8. Depo sertifikaları piyasasında seans saatleri aşağıdakilerden hangisidir?

a) 13:00/16:30
b) 09:00/12:00
c) 09:30/12:00 - 14:00/16:30
d) 13:00/14:00
e) 09:00/13:00


10. Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem yapmak isteyen banka ve aracı kurumların işlem limitleri nasıl belirlenir?

a) Borsa tarafından tranşlar halinde işlem yapabilme limit tespit edilir
b) Borsa tarafından işlem yapabilme limiti tespit edilir
c) Banka ve aracı kurumların özsermayelerinin %100'ü oranında limit tahsis edilir
d) Banka ve aracı kurumların özsermayelerinin %50'si oranında limit tahsis edilir
e) Banka ve aracı kurumların özsermayelerinin % 10'u oranında limit tahsis edilir


4. Tahvil ve bono piyasasında aşağıdaki sistemlerden hangisi uygulanmaktadır?

a) Tekli fiyat sistemi
b) Çoklu fiyat sistemi
c) Müzayede sistemi
d) Arz/talebe bağlı fiyatlama sistemi
e) Çoklu fiyat-sürekli müzayede sistemi


5. Kesin alım satım pazarında maksimum vade kaç gündür?

a) l
b) 7
c) 30
d) 90
e) 120


11. İşlem limiti karşılığı olarak kabul edilebilecek menkul kıymetler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Vadesiz TL
b) Teminat mektubu
c) Altın deposu
d) Gelir ortaklığı senedi
e) Hisse senedi


12. Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem yapmaya yetkili kuruluşların temsilcileri aşağıdaki yetkilerden hangisine sahiptir?

a) Firma ile ilgili her pazarda/her menkul kıymette işlem yapma ve izleme

b) Firma ile ilgili her pazarda/her menkul kıymette işlem yapma, izleme, emirleri iptal etme

c) Firma ile ilgili kendisine işlem yapma yetkisi verilen pazarda/menkul kıymette emir girme, emirleri düzeltme, iptal etme ve izleme yetkisine sahiptir

d) Firma ile ilgili kendisine işlem yapma yetkisi verilen pazarda/menkul kıymette emir girme ve emirleri izleme yetkisine sahiptir

e) Firma ile ilgili kendisine işlem yapma yetkisi verilen pazarda/menkul kıymette emir girme yetkisine sahiptir


13. Kesin Alım Satım Pazarı'nda aşağıdaki değerlerden hangisi işlem görmez?

a) Türk Lirası ve döviz ödemeli Devlet İç Borçlanma Senetleri
b) Gelir Ortaklığı Senetleri
c) Gayrimenkul Sertifikaları
d) Borsa kotunda bulunan Özel Sektör Tahvilleri
e) Altın depo sertifikaları


14. Repo ters repo pazarı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Repo Ters Repo Pazarı'nda hazine bonolarının geri alım vaadi ile satım işlemleri yapılır

b) Repo Ters Repo Pazarı'nda üye kodu piyasa ekranlarında ve sorgu ekranlarında gösterilir.

c) İşlem gerçekleştiren taraflara işlem bilgileri verilir fakat karşı üye bilgisi verilmez

d) Pazar'da aynı gün ve ileri başlangıç valörlü işlemler yapılabilir

e) Repo ve ters repo emirleri oran önceliğine göre sistemde sıraya konulur


15. Piyasa emrinin özelliği nedir?

a) Emirler fiyat/oran ve nominal/repo tutarı belirtilerek verilir
b) Emrin gerçekleşmeden kalan kısmı pasifte kalır
c) Emirlerde fiyat/oran belirtilmez
d) Emirler minimum emir büyüklüğü olarak verilir
e) Emirler aktif emir tipidir


16. Repo ters repo pazarı'nda vade maksimum kaç gündür?

a) O/N
b) 7
c) 30
d) 90
e) 120


17. Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem gören menkul kıymetlerin tanımlanma yöntemi olarak aşağıdakilerden hangisi kullanılmaktadır?

a) Kotasyon yöntemi
b) ISIN kodu
c) DİBS kodu
d) TR kodu
e) DGS kodu


18. Tahvil ve bono piyasasında işlem gören menkul kıymetlerin takasında aşağıdakilerden hangisi geçerli değildir?

a) Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem gören menkul kıymetlerin takası, Borsa'nın denetim ve gözetimi altında Takasbank A.Ş. tarafından yapılır

b) Piyasada işlem yapmak isteyen bütün üyeler, nakit için Takasbank A.Ş. nezdinde "Üye Serbest Cari Hesabı" ile "Tahvil Takas Borcu Hesabı" açtırırlar

c) Piyasada işlem yapmak isteyen bütün üyeler, menkul kıymetler için Takasbank A.Ş. nezdinde "Menkul Kıymetler Depo Hesapları" açtırırlar

d) Piyasada işlem yapan üyeler, işlemin valör gününde, nakit ve menkul kıymet yükümlülüğünü saat 14.30 itibarıyla yerine getirmek zorundadırlar

e) Menkul kıymet yükümlülükleri hesaben yerine getirilir


19. Döviz ödemeli tahvillerin takasında süre kaç gündür?

a) l
b) 7
c) 3
d) 30
e) 5


20. DİBS endekslerinin yapılmasındaki amaçlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Borsa üyeleri ile yatırımcıların sabit getirili menkul kıymetlerin fiyatlarındaki gelişmeleri izlemesinin sağlanması

b) Borsa üyeleri ile yatırımcıların sabit getirili menkul kıymetlerin getirilerindeki gelişmeleri izlemesinin sağlanması

c) Devlet iç borçlanma senetleri gelinlerinin diğer finansal araçların getirilen ile karşılaştırılabilmesini sağlamak

d) Basit ve anlaşılır göstergeler yapabilmek

e) Devlet içi borçlanma senetlerinin gelecekte alabileceği faiz oranlarını belirlemek


CEVAPLAR

1 D
2 B
3 D
4 E
5 D
6 D
7 D
8 A
9 E
10 A
11 E
12 C
13 E
14 D
15 C
16 B
17 B
18 D
19 C
20 E